Projekti‎ > ‎

Projekt Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

objavljeno: 23. okt. 2018, 03:34 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 7. apr. 2019, 23:39 ]
Projekt Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb (Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/18 - 252. JR) je potekal od 16. 6. do 15. 9. 2018. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je bila prijavitelj in koordinator projekta z mentorico doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše in strokovnim osebjem Meto Vidiček, partner iz negospodarskega sektorja Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom upokojencev Sevnica z mentorico mag. Nino Mažgon, vodjo enote, mentorjem izr. prof. dr. Andrejem Liscem s Fakultete za logistiko UM ter študenti VŠ Grm Novo mesto, Fakultete za logistiko UM in Fakulteto za turizem UM. Projekt se je osredotočal na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt je tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših. 

Vsebina, potek in zaključki projekta: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. V alternativne oblike bivanja in oskrbe so bili vključeni tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb na lokalni ravni ter inovativne izmenjave starejših. Izziv, ki smo ga želeli razjasniti s projektom, je večvrsten in večplasten ter temelji na pregledu trenutnega stanja v lokalnem okolju in Sloveniji, pri čemer smo izvedli anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s čim več vpletenih deležnikov: od starejših oseb samih, ki že uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na različnih delovnih mestih z različnimi nalogami v domovih za starejše. Doprinos projektu je zagotovo posnetek trenutnega možnosti in oblik bivanja in oskrbe starejših občanov, ugotovitve želja in potreb uporabnikov storitev bivanja in oskrbe v tretjem življenjskem obdobju (in potencialnih uporabnikov), možnosti vključitve oseb iz tretjega življenjskega okolja v lokalni turizem in podajanje idej o kreativnih, inovativnih možnosti bivanja in oskrbe starejših občanov predvsem na podeželju, ki so v koraku s potrebami tega časa (povezovanje prostovoljcev in ustanov, ki se z oskrbo ukvarjajo, skupna stanovanja, kjer biva več upokojencev, turistične kmetije, medgeneracijska bivanja, Erasmus+ izmenjave, poenotenje imena ustanov, izmenjave upokojencev, prodaja izdelkov, ki jih upokojenci ustvarijo v sklopu aktivnosti domov za upokojence, večje kapacitete za starejše z demenco, itd.). Za razjasnitev izziva projekta je bilo izvedeno anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s čim več vpletenih deležnikov: od starejših oseb samih, ki že uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na različnih delovnih mestih z različnimi nalogami v domovih za starejše. Aktivnost se je izvajala na terenu v različnih domovih za starejše občane, vsak študent je izvedel anketiranje s sodelovanjem oskrbovancev domov za starejše občane in zaposlenimi v domovih po Sloveniji. Ankete so bile anonimne. Na ta način se je pridobilo podatke za posnetek stanja in podatke o potrebah oskrbovancev in zaposlenih v domovih. Glede na to, da se prebivalstvo vedno bolj stara in se daljša življenjska doba ljudi, je nujno narediti velike premike v smeri iskanja možnosti kreativnih alternativnih oblik bivanja in oskrbe starejših oseb, pri tem pa dvigati kvaliteto življenja. Po izvedbi projekta se bo glede na izsledke odločilo za preučitev in razvoj konkretnih alternativnih modelov bivanja in oskrbe starejših oseb na podeželju (bivanje starejših na kmetijah). Pri tem pa so bile raziskane tudi prednosti pri prehrani z možnostjo vzpostavitve kratkih verig in franšize z lokalno pridelano hrano. Nadalje bi se še raziskale možnosti za vključitev v doživetja na podeželju preko animacije. Možnosti za nadgradnjo projekta je tako veliko. 


                          Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Comments