Projekti


DOLENJSKO ČEBELARSKO SREDIŠČE PETRA PAVLA GLAVARJA

objavljeno: 22. nov. 2017 04:29 avtor: Simon Janša


Projekt temelji na ozaveščanju javnosti in čebelarjev o pomenu ohranjanja čebelarstva kot pomembne dediščine dolenjskega podeželja ter prispeva k ohranjanju čebelje populacije in s tem ohranjanju biotske raznolikosti okolja. Aktivnosti projekta so usmerjene v izboljšanje tehnološkega in tržnega znanja čebelarske proizvodnje ter k oživitvi panoge z vključitvijo čebelarjev novincev in podpornikov.
 
Nosilec projekta:
REGIJSKA ČEBELARSKA ZVEZA PETRA PAVLA GLAVARJA
 
Projektni partnerji:
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA
INTERFLASH, d.o.o.
VŠ GRM NOVO MESTO
 
Cilji projekta:
Ureditev čebelarskega učnega poligona z vzorčnim nasadom medovitih rastlin kot osrednji izobraževalni center v regiji.
Priprava pogojev za razvoj novih čebelarskih produktov in tržnih pristopov s ciljem povečati prihodek z naslova vseh vej čebelarskih dejavnosti.
Povečati potrošnjo čebeljih pridelkov in vzpodbuditi podeželje k samooskrbi.
Izvedba promocijskih aktivnosti in priprava podlag za specialno vejo čebelarskega turizma.
 
IZVEDBA PROJEKTA
Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2013 in se zaključuje konec decembra 2014.
 
FAZA – 1:
UREDITEV VRTA MEDONOSNIH RASTLIN (k.o. Ždinja vas)
(agromelioracija parcele, izdelava strokovnih podlag za čebelarski učni poligon, zasaditev parcele, postavitev tradicionalnega osrednjeslovenskega čebelnjaka, čmrljaka in hotela za žuželke)
NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(panjska oprema, tehnološka oprema za pridobivanje medu in drugih medenih izdelkov, zaščitna čebelarska oprema)
VZPOSTAVITEV PISARNE DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(računalnik, tiskalnik, izdelava spletne strani RČZPPG, fotoaparat)
 
FAZA – 2:
IZVEDBA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV za različne ciljne skupine
(naravoslovni dan, delavnice, fotografski seminar, čebelarska šola za mlade, tečaj medena kulinarika)
PROMOCIJA DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(katalog, večji dogodek Festival medu, tiskovna konferenca, zaključna prireditev, sodelovanje na sejmu Graben, izdelava promocijskega filma, izvedba fotografskega tekmovanja)
VZPOSTAVITEV TEMELJEV ZA RAZVOJ ČEBELARSKEGA TURIZMA V REGIJI
(vzpostavitev Rastoče knjige dolenjskega čebelarstva, razvoj turističnih produktov)
 
REZULTATI PROJEKTA
1. Izboljšanje poznavanje (vse ciljne skupine) :
čebelarstva,
čebelarskih tehnologij,
botanike medovitih rastlin in
žužkoslovja
2. Povečanje prihodka in zaslužka iz čebelarske dejavnosti
3. Povečana samooskrba s čebeljimi izdelki
4. Boljše poznavanje naravne in kulturne dediščine dolenjskega čebelarstva v regiji in širše
5. Povečan turistični obisk

FOTO UTRINKI
 
tl_files/Vsebina/rcz-evropa-investira.jpg
Projekt »Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja« je del NIP LAS DBK za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4.osi, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Organ upravljanja programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

UKREP 111

objavljeno: 22. nov. 2017 04:28 avtor: Simon Janša

Projekt UKREP 111

VŠ Grm Novo mesto je sodelovala pri projektu Ukrep 111 pri izvajanju določenih usposabljanj in pri tehnično - administrativnem delu.


Projekt je trajal od 20. 4. 2012 do 15. 7. 2014. 


Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju. Nosilec projekta je Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 


Projekt je financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.  

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA

objavljeno: 22. nov. 2017 04:26 avtor: Simon Janša

Projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

Obdobje poteka: 1. 3. 2015 - 31. 7. 2015

Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru
Partnerji: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p.

Osnovni namen projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015« je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt vsebuje podprojekt z naslovom: Distribucija lokalne hrane od vrat do vrat.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.


ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

objavljeno: 22. nov. 2017 04:23 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 22. nov. 2017 04:24 ]

Spoštovani,

v prilogah si lahko ogledate predstavitev projekta ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM.


MREŽA LOKALNIH PONUDNIKOV PODEŽELJSKIH DOBROT

objavljeno: 17. nov. 2017 08:10 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 22. nov. 2017 05:03 ]

Obdobje poteka: 01. 9. 2017―28. 9. 2018
Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR, 20% lastna sredstva

 Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot je operacija, ki je nastala kot del Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov v mrežo ponudnikov produktov podeželja ter jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne tržnice katere namen je izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov preko spletnega portala in mobilne aplikacije. Na območju LAS DBK bomo identificirali ponudnike različnih izdelkov in storitev (npr. kovačija) značilnih za to področje in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov. Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže, njihovi aktualni ponudbi ter njena promocija in obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Portal bo članom mreže omogočal samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa omogočal iskanje in pregled nad ponudbo. Baza ponudnikov bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo povečalo število potencialnih uporabnikov in kupcev. Pomembno komponento projekta bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov. 

Povezava na spletno stran projekta

Povezava do razpisa

Konzorcij:

  • Nosilec projekta: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

  • Partnerji: Fakulteta za informacijske študije, Kmetijska zadruga Krka, Društvo Grmčani

    Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


1-5 of 5