Novice‎ > ‎

Zbiranje kandidatur za člane Študentskega sveta VŠ GRM

objavljeno: 24. nov. 2022, 02:46 avtor: Simon Janša
Spoštovani študentje, 

pričeli smo s postopkom zbiranja kandidatur za člane študentskega sveta VŠ GRM. 

Obrazec za kandidaturo se nahaja v prilogi. Vsi zainteresirani kandidati ga izpolnite in podpisanega v fizični ali elektronski obliki posredujete v referat. Zaradi lažjega poteka izvedbe samih volitev vas naprošamo, da kandidature pošljete najkasneje do petka 2.decembra 2022. Za člana študentskega sveta lahko kandidira vsak študent tako na rednem kot izrednem študiju z aktivnim statusom študenta na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Po končanem zbiranju bomo razpisali volitve članov v študentski svet. Na volilnem listku bodo izpisana imena kandidatov, ki se bodo prijavili. Člani študentskega sveta pa bodo postali tisti s prejetimi največ glasovi. Za preštevanje glasov bo imenovana volilna komisija. 

Na prvi seji študentskega sveta, ki bo sklicana po opravljenih volitvah študentje izberete predsednika in namestnika predsednika študentskega sveta in predstavnike študentov v organih šole. 

Študentski svet ima 7 članov. Njegovi predstavniki sodelujejo na sejah Akademskega zbora, študentski svet ima poleg tega svojega predstavnika v Upravnem odboru šole, ter 2 predstavnika v Senatu in v Komisiji senata za študijske in študentske zadeve, ter Komisiji senata za kakovost in evalvacijo, . 

Poleg ostalih nalog študentski svet izdaja mnenje o predavateljih ob morebitnih ponovnih imenovanjih v nazive. 

ĉ
Simon Janša,
24. nov. 2022, 02:46
Comments