Novice‎ > ‎

Volitve članov Senata VŠ GRM za obdobje od 2022 do 2024

objavljeno: 19. dec. 2022, 23:03 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 19. dec. 2022, 23:04 ]

Senat VŠ GRM je na svoji 15. dopisni seji, ki se je zaključila dne 19.12.2022 preklical Sklep o nadomestnih volitvah člana Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi nadomestnih volitev člana Senata VŠ GRM Novo mesto, ter sprejel Sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi volitev članov Senata VŠ GRM Novo mesto za obdobje 2022-2024.

 V skladu s sprejetim Sklepom lahko predlagatelji pošljejo svoje predloge za kandidate za člane Senata VŠ GRM Novo mesto s pisnim soglasjem kandidatov v tajništvo VŠ GRM Novo mesto, do torka, 10. januarja, 2023 do 12.00.

Predloge morajo kandidati poslati na naslov Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto na obrazcu OBR-VŠ-GRM-020-01, ki je objavljen v prilogi v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Kandidatura za člane Senata VŠ GRM Novo mesto – ne odpiraj.

V skladu s Sklepom o začetku postopka kandidiranja članov Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi volitev članov Senata VŠ GRM Novo mesto za obdobje 2022-2024, ki ga ravno tako objavljamo v prilogi so lahko za člane Senata predlagani le člani Akademskega zbora VŠ GRM. 

ĉ
Simon Janša,
19. dec. 2022, 23:04
Ċ
Simon Janša,
19. dec. 2022, 23:03
Comments