Novice‎ > ‎

Vabilo na delavnico - Kako slediti suši z novimi pristopi, 23. 11. 2018

objavljeno: 19. nov. 2018 23:39 avtor: Meta Vidiček
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) spremlja, analizira in napoveduje naravne pojave in procese v okolju, med njimi tudi pojav suše. Obravnava tudi problematiko na področju podnebnih sprememb, ki nakazujejo pogostejše težave z vremenskimi ekstremi v prihodnosti. Od leta 2017 ARSO vodi mednarodni projekt DriDanube, »Tveganje za sušo v Podonavju«, ki razvija orodja za sprotno spremljanje suše, in njenih posledic. Pomemben rezultat projekta je Sušni uporabniški servis (DUS), ki bo uporabnikom omogočal sprotno spremljanje razvoja suše z uporabo satelitskih podatkov. Za preverjanje informacij pridobljenih s sateliti, pa potrebujemo terenske podatke. S tem namenom tudi v Sloveniji oblikujemo mrežo poročevalcev za spremljanje razvoja suše. Z namenom izboljšati ozaveščenost javnosti in izboljšati produkte projekta in ARSO informacij organiziramo srečanja in delavnice z uporabniki in poročevalci. 

Na eno od njih vas vabimo 23. novembra 2018, ki bo potekala na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto po priloženem programu.

Lepo vabljeni!
Comments