Novice‎ > ‎

Uvodni dan, 1. oktober 2018

objavljeno: 1. okt. 2018 03:01 avtor: Meta Vidiček
Vse študente dodiplomskega visokošolska strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja vabimo na uvodni dan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki bo

v ponedeljek, 1. oktobra 2018, ob 16.00 uri v predavalnici P4 prizidka zavoda Grm Novo mesto (Sevno 13, Novo mesto).

Na uvodnem dnevu bo gospa Tina Štefanič, univ. dipl. etn. in kult. antr., z Razvojnega centra Novo mesto d.o.o predstavila področje: »Razvoj našega podeželja s pomočjo EU sredstev ali kako se lahko vključimo tudi študentje?«  

Kratka vsebina: Podeželje se v vstopom v EU razvoja tudi s pomočjo sredstev različnih EU skladov. Pristop »Od spodaj navzgor« imenovan LEADER/CLLD se realizira preko Lokalnih akcijskih skupin, ki spodbujajo posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo, projektne ideje ter aktivno sodelujejo pri realizaciji. Pogledali bomo dobre prakse iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina ter na kratko debatirali o vključitvi študentov v izvajanje pristopa CLLD.  

Pred predavanjem se boste seznanili:
- s predmetnikom in študijskim koledarjem za leto 2018/2019, 
- z delovanjem študentskega sveta,
- z možnostmi projektnega sodelovanja,
- s programom Erasmus+ in z aktualnim razpisom programa Erasmus.

Študenta Urša Kutnar in Klemen Barbo vas bosta ob koncu seznanila z izvedbo projekta Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018), študentka Katja Keržič pa bo predstavila svojo izkušnjo na izmenjavi na Kitajskem.  
 
Veselimo se srečanja z vami!

Comments