Novice‎ > ‎

Svečana podelitev Nahtigalovh priznanj

objavljeno: 11. nov. 2019 12:49 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 12. nov. 2019 13:25 ]
Foto: Marko Klinc

Prejemniki Nahtigalovih priznanj, med njimi tudi doc. dr. Julij Nemanič, predavatelj na VŠ GRM (prvi z leve) in doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja VŠ GRM  (druga z leve)
 

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, je 28. 10. 2019 prejela Nahtigalovo priznanje za doktorsko disertacijo v kategoriji Raziskovalno delo mladih, z naslovom »Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti«, saj je njena disertacija prva raziskava v Sloveniji, ki je razvila zahteven model, ki razkriva pomen sodelovalnega mreženja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Odpira nov pogled na inoviranje na področju turizma ter vpeljuje nov, ontološki pristop k raziskovanju turističnega prostora, ki ustvarja pogoje za razvoj bolj korenitega turizma. Model nakazuje možnosti za vključevanje socialnih akterjev in predstavlja strateško podporo pri izrabi inovacijskih potencialov na področju turizma.

V kategoriji Priznanj za življenjsko delo so podelili priznanje našemu predavatelju doc. dr. Juliju Nemaniču za dosežke na področju vinarstva ter njegove vloge v razvoju visokošolskega prostora v regiji. Nemaničeva bibliografija zajema preko 700 enot. Poleg znanstvenega dela je aktiven tudi na strokovnem področju, kot avtor knjig o senzorični analizi, slovenskih vinih in gastronomiji ter časopisnih kolumn s področja vinarstva, s čimer dviguje vinsko kulturo in popularizira vinarsko dejavnost. Vodil je študije za zaščito posameznih vrst vin v vinorodni deželi Posavje. Kot enolog je razvil prvo rosé vino in prvo ledeno vino v Jugoslaviji.  Več let je bil slovenski delegat pri Mednarodni organizaciji za trto in vino The International Organisation of Vine and Wine Pariz.

V kategoriji Mentorsko delo z mladimi so podelili priznanje mag. Branki Klemenčič za dolgoletno mentoriranje mladih na področju farmacije, medicine in kemije, ki več let vodi obšolsko dejavnost »Razmišljam, iščem, (se) razvijam«, pri čemer sodeluje z Inštitutom Jožef Stefan. Pod njenim mentorstvom so od leta 2014 njeni dijaki prejeli 7 priznanj na tekmovanjih Zveze za tehnično kulturo Slovenije in 7 Krkinih nagrad, posebno nagrado laboratorijev Joint Research Centre EUCYS 2017, bronasto medaljo EUCYS 2019, štiri medalje na Evropski naravoslovni olimpijadi, 15 srebrnih ali zlatih priznanj na državnem tekmovanju iz naravoslovja, 21 zlatih in 21 srebrnih Preglovih plaket za znanje kemije.

V kategoriji Priznanje za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo so podelili Nahtigalovo priznanje prof. dr. Risteju Škrekovskemu  za njegovo delo na področju matematike, natančneje teorije grafov, pri čemer njegove objave segajo tudi na področje teoretičnega računalništva in kemije. Dr. Škrekovski se že več kot desetletje uvršča med najuspešnejše slovenske matematike, saj je objavil preko 170 znanstvenih člankov, ki so bili skupno citirani več kot 1500 krat. Samo v letu 2018 je v avtorstvu ali soavtorstvu objavil 16 del in prejel 230 citatov.

Društvo Dolenjska akademska pobuda, ki ga vodi prof. ddr. Janez Usenik je ponovno oživelo podelitev Nahtigalovih priznanj za časovno obdobje od leta 2014 do 2018. Nahtigalova priznanja s o podelili v okviru Akademskega večera, ki je potekal v Kulturnem centru Janeza Trdine, na katerem je sodelovala evropska komisarka za področje prometa in logistike mag. Violeta Bulc na tematiko »Slovenija, logistična platforma za srednjo in jugovzhodno Evropo, pogovor z njo je vodil doc. dr. Sašo Murtič.

Nahtigalova priznanja so podelili vidnejšim prebivalcem Dolenjske, Posavja in Bele krajine za njihove doprinose k znanosti. Z njimi želita društvo Dolenjska akademska pobuda in Mestna občina Novo mesto spodbujati mlade k raziskovalnemu delu in dvigovati raziskovalno kulturo. Priznanja se imenujejo po Novomeščanu Rajku Nahtigalu, ki je bil doktor slavistike in predavatelj na Dunaju ter v Gradcu v prvih letih 20. st. Sodeloval je pri ustanovitvi Univerze v Ljubljani in bil eden prvih dveh profesorjev slavistike njene filozofske fakultete. V študijskem letu 1919-1920 je prejel naziv prvega dekana. Od 7. 10. 1938 je bil redni član Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, od njenega prvega zasedanja do razrešitve 27. 6. 1942, v času italijanske okupacije, jo je tudi vodil.


Nahtigalova priznanja je v imenu Sveta Nahtigalovih priznanj nagrajencem podelil predsednik izr. prof. dr. Blaž Rodič. Člani društva Dolenjska akademska pobuda, ki so organizirali Akademski večer pod moderatorstvom gimnazijke Ajde-Lee Jakše in kulturnim programom Tereze Zupet, učenka 7. razreda violine, pod mentorstvom Petre Božič ter klavirske spremljave korepetitorke Eve Zec, prof., prinašajo nova akademska spoznanja v prostor, ki ima častitljivo intelektualno, kulturno, znanstveno, raziskovalno in ustvarjalno tradicijo.Comments