Novice‎ > ‎

Sodeluj v projektu “PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA”

objavljeno: 24. feb. 2015 06:12 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 25. feb. 2015 01:08 ]
Spoštovane študentke in študenti,
 
v okviru 2. Javnega razpisa za sofinanciranje projektov “Po kreativni poti do praktičnega znanja 2” vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja za sodelovanje na projektu. S pomočjo pedagoškega mentorja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter mentorjev iz gospodarskih družb boste v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki vam bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti boste opravili v gospodarski družbi.
 
Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morate biti sodelujoči študenti/študentke v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smete biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.
 
Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec).
 
Vaše prijave z zadevo »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2« z navedbo kontaktnih podatkov (ime in priimek, vpisna številka in telefonska številka), letnik, študijski program pošljite na naslov: meta.vidicek@vsgrm.unm.si do vključno 27.2.2015 do 10. ure.


Naslov projekta: DISTRIBUCIJA LOKALNE PRIDELANE HRANE OD VRAT DO VRAT
 
Mentor VŠ Grm Novo mesto: Meta Vidiček, pred.
 
Gospodarska družba: Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p.
 
Organizacija z gospodarskega ali družbenega področja: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
 
Predvideni cilji projekta:
 
    C1: Izvesti pregled trenutnega stanja distribucije lokalno pridelane hrane od vrat do vrat na makro in mikro ravni.
    C2: Povečanje transparentnosti sistema ravnanja z lokalno predelano hrano na mikro ravni (primer: občina Sevnica).
    C3: Pregled fizično-operativnega vidika.
    C4: Zasnova modela, ki bi bil podlaga za alociranje stroškov.
    C5: Izdelava kritične analize obstoječega stanja.
    C6: Priprava ovrednotenih (ene ali več) možnih rešitev.
    C7: Predstavitev rešitev ter promocija projekta.
    C8: Podpora in svetovanje pri implementaciji rešitev.
 
Študenti: K sodelovanju vabimo 2 študenta/študentki visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja. V primeru več prijav bo izbiro med kandidati opravila Komisija za študentske in študijske zadeve Senata VŠ Grm Novo mesto.

Comments