Novice‎ > ‎

Revija JLG

objavljeno: 27. apr. 2021 01:14 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je v okviru svoje založniške dejavnosti doslej izdala že štiri številke znanstvene revije Journal of Landscape Governance (JLG) pod vodstvom urednice dr. Mateje Colarič Bajc, viš. pred. in uredniškega odbora. V prizadevanjih za mednarodno uveljavitev revije smo v preteklem obdobju razširili uredniški odbor z naborom znanstvenikov z različnih priznanih tujih akademski institucij. V pripravi je umestitev revije v mednarodne baze znanstvenih revij. Revija je v celoti elektronska, ima kataložni zapis in ISSN številko. Do revije lahko dostopate prek spletne strani Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto v zavihku Revija JLG (URL: http://vsgrm.unm.si/jlg). Na navedeni spletni strani so tudi podrobnejša navodila avtorjem in ustrezna predloga za pisanje.


Revija JLG sprejema v objavo izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, recenzije znanstvenih monografij in izjemoma tudi strokovne članke, v kolikor doprinašajo relevantna spoznanja, ki lahko obogatijo tudi znanje znanstvene skupnosti. JLG sprejema članke s širokega nabora naravoslovnih in družboslovnih znanstvenih disciplin, ki prispevajo k regionalnemu in lokalnemu razvoju.


Izvirni znanstveni članek je utemeljen na raziskovalnem delu in obsega do 32.000 znakov s presledki. Pregledni znanstveni članek predstavlja primarni pregled znanstvenih spoznanj drugih avtorjev in se oddaja v obsegu do 25.000 znakov s presledki. Recenzije znanstvenih monografij predstavijo znanstveno monografijo, ki ni starejša od dveh let v obsegu do 3.000 znakov vključno s presledki. Strokovni članki ne zahtevajo znanstvene rigoroznosti metodologije, in so usmerjeni v vidike pomembne za razvoj prakse, vendar morajo še vedno vsebovati ustrezno argumentacijo in podporo ustreznih podatkov in virov. Maksimalni obseg strokovnega članka je 25.000 znakov s presledki.


Že danes Vas povabimo k pisanju in oddaji člankov ali recenzij znanstvenih publikacij za 5. letnik revije, ki bo izšla predvidoma v začetku poletja. Prispevke pričakujemo najkasneje do 25. maja 2021. Vprašanja kot tudi članke in recenzije za objavo pošljite na elektronski naslov jlg@vsgrm.unm.si.


Jezik objave prispevka naj bo izključno angleški ali slovenski. V primeru angleškega prispevka sta izvleček in ključne besede tudi v slovenskem jeziku in obratno. Glede na trende umestitve revije v mednarodni raziskovalni prostor ter s tem večje prepoznavnosti revije in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ima prednost objava v angleškem jeziku. Vsi članki so podvrženi dvostransko anonimnemu recenzijskemu postopku.


Verjamemo, da bomo z vašim sodelovanjem z leti dorasli v uspešno revijo, zato soustvarjajte z nami in napišite ustrezen prispevek že za to številko revije JLG. Še posebej vabimo predavatelje, da skupaj s študenti pripravite za objavo relevantne raziskave in izsledke, nastale v okviru diplomskih del.

Veselimo se vašega odziva na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si.


Lep pozdrav.

Comments