Novice‎ > ‎

Razpis volitev v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto

objavljeno: 3. okt. 2018 07:18 avtor: Meta Vidiček
Kot v začetku vsakega študijskega leta bodo tudi letos v mesecu oktobru potekale volitve v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto. Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo, je sprejela Sklep o razpisu volitev v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto za študijsko leto 2018/2019.

Kandidacijski postopek traja od torka, 2. 10. 2018, do ponedeljka, 8. 10. 2018 do 9. ure. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan na VŠ Grm Novo mesto. Kandidatura se vloži na posebnem obrazcu (OBR-018), ki je na voljo v referatu VŠ Grm Novo mesto, v zaprti ovojnici s pripisom »za volitve v ŠS VŠ Grm Novo mesto – ne odpiraj« in naslovljeno na »Študentska volilna komisija VŠ Grm Novo mesto«, ki se pošlje po pošti na naslov visoke šole ali vloži v študentskem referatu na sedežu visoke šole. 

Volitve bodo potekale v torek, 9. 10. 2018, v času od 15.10 do 15.50 ure v študentskem referatu Visoke šole za upravljanje podeželje Grm Novo mesto. Volilno mesto bo ustrezno označeno. Za vsako posamezno predstavniško mesto volivec izbere toliko kandidatov, kolikor je predvidenih članov za posamezno predstavniško mesto v Študentskem svetu VŠ Grm Novo mesto. 

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidature in udeležbi na volitvah v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto!
Ċ
Meta Vidiček,
3. okt. 2018 07:18
Comments