Novice‎ > ‎

Vabilo študentom za sodelovanje v projektu ŠIPK

objavljeno: 14. feb. 2019 03:27 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 15. feb. 2019 02:51 ]

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja za sodelovanje na projektu Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju. S pomočjo pedagoških mentorjev mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki. 

V projektno skupino sta lahko vključena do 2 študenta, ki sta že sodelovala na javnih razpisih ŠIPK, zato nas, prosim, opozorite, če ste že sodelovali v javnih razpisih ŠIPK.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec). 

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite vse zahtevane podatke ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po e-pošti z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018 – 2019« na e-naslov: meta.vidicek@vsgrm.unm.si do vključno torka, 19. 2. 2019, do 12. ure.

Pri izbiri se bodo upoštevale prijave po časovnem zaporedju prejema na kontaktni e-naslov, prednost bodo imeli študenti, ki ne sodelujejo na projektu PKP, ki trenutno poteka.


Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto bo v okviru navedenega razpisa izvajala projekt:

  1. Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019 (4 meseci)

Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Kratka vsebina: Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto narašča. Vseživljenjsko učenje, širitev različnih možnosti po vključitvi v dejavnosti izven institucije in spoznanje, da drugačnost postaja sprejemana in vsakdanja, vsekakor povečujejo zadovoljstvo odraslih oseb z motnjo v razvoju. Za vse, ki delajo s temi osebami, pa je to spoznanje dodatna motivacija, da so na pravi poti svojega dela. Kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v razvoju bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja po željah in predstavah odr. oseb z motnjo v razvoju. Pomembno je, da se odr. osebam z motnjo v razvoju omogoči, da postane subjekt svojega življenja, da se krepi moč za soočanje z življenjskimi situacijami, s pridobivanjem samozavesti in spretnosti, kajti tu so najbolj šibki zaradi dolgoletnega bivanja v instituciji. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz kmečkega okolja. Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Grm Novo mesto, FL UM, študent FT UM ter študent FOV UM. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželje.  

V projektu sodelujejo:

  • 3 študenti visokošolskega študijskega programa Upravljanje podeželja,
  • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Turizem (UM FT),
  • 2 študenta univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov (UM FL),
  • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov (UM FL),
  • 1 študent visokošolskega študijskega programa Organizacija in menedžment kadrovskih in izobraževalnih sistemov (UM FOV)


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
ĉ
Meta Vidiček,
15. feb. 2019 02:51
Comments