Novice

Okrogla miza o prihodnosti SKP - Vpliv kmetijstva na okolje in družbena sprejemljivost kmetijstva, 22.3.2019

objavljeno: 18. mar. 2019 05:45 avtor: Meta Vidiček

Tematika ekološko kmetijstvo v novi SKP bo predstavljena v okviru okrogle mize "Skupna kmetijska politika 2021-2027: Izzivi v kmetijstvu v Sloveniji – kakšno naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030?", ki bo potekala v petek, 22. 3. 2019, med 12.00 in 14.00 uro, v Biotehniškem centru Naklo (Strahinj 90, 4202 Naklo), kjer je celotno posestvo ekološko oskrbovano že od leta 2002.

Gre za četrto v nizu sedmih okroglih miz, ki jih organizira evropski poslanec Franc Bogovič  temo prihodnosti SKP EU. Tematika tokratnega omizja bo: Vpliv kmetijstva na okolje in družbena sprejemljivost kmetijstva. Področje ekološkega kmetijstva bo predstavila prof. dr. Martina Bavec s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, kjer poteka v Sloveniji edini študijski program Ekološko kmetijstvo. 

Vabilo za pomladni vinski večer, 21. 3. 2019

objavljeno: 14. mar. 2019 04:06 avtor: Meta Vidiček

Prijazno vabljeni na Vinsko kulinarični večer, ki ga v letošnjem šolskem letu 2018/2019 že petič tradicionalno prirejamo s študenti 2. letnika, programa gostinstvo in turizem, Višje strokovne šole Grm Novo mesto, centra biotehnike in turizma.

Vinsko kulinarični večer bo tokrat v četrtek, 21. marec 2019, s pričetkom ob 18. uri v Hiši kulinarike in turizma - Gostišče na trgu, Glavni trg 30, v Novem mestu. 

Več informacij in prijava v prilogah.

Lepo vabljeni.

Nemčija - štipendije za poletne jezikovne tečaje 2019

objavljeno: 12. mar. 2019 03:03 avtor: Meta Vidiček

Bavarski akademski center za srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo BAYHOST objavlja razpis štipendij za poletne jezikovne tečaje oziroma izobraževanja. 

Na razpis se lahko prijavijo študenti in mladi raziskovalci z znanjem nemškega jezika na najmanj ravni B1 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju. 

Rok prijave je 25. marec 2019.

Štipendija krije stroške usposabljanja, bivanja ter žepnino oziroma prehrano na bavarskih visokih šolah. 

Tečaji iskanja po elektronskih informacijskih virih v NUK

objavljeno: 11. mar. 2019 03:47 avtor: Irena Hrovat   [ posodobljeno 13. mar. 2019 23:02 ]

Vabljeni k udeležbi na tečaje iskanja po elektronskih informacijskih virih v mesecu marcu 2019, ki jih izvaja NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica) in so brezplačni. Tečaji potekajo v računalniški učilnici NUK, kletni prostori, pri izhodu iz garderobe desno. Obvezna je predhodna prijava na posamezni tečaj zaradi omejitve števila udeležencev. Prijavite se lahko z e-prijavo preko spletne strani http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja , po e-pošti na CIS@nuk.uni-lj.si ali preko telefona 01/200 11 94 oziroma tudi osebno v Centru za informacijske storitve NUK (pritličje, soba št. 009). 
Več informacij glede tečajev najdete na spletni strani http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja.


Vabljeni k udeležbi!


Vir: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/razno/plakat_tecaji_2019_marec.pdf
Vir: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/razno/plakat_tecaji_2019_marec.pdf

Podaljšan rok za oddajo prijav na javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018

objavljeno: 4. mar. 2019 05:55 avtor: Meta Vidiček

Svet Nahtigalovih priznanj se je odločil, da zaradi zagotavljanja čim večjega števila kvalitetnih prijav podaljša rok za oddajo prijav na javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018 na 31. 3. 2018. Ostala določila razpisa ostajajo nespremenjena.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na povezavi: Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018

Čistopis Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih in odprti razpisi so objavljeni na podstrani O DAP / Dokumenti.

Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine (volna, lan, konoplja)

objavljeno: 1. mar. 2019 05:24 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 1. mar. 2019 05:32 ]


Spoštovani,
 
v sodelovanju z Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13,

vas vabimo na

ciklus izobraževalnih dni 

v okviru projekta POVEČANJE SAMOOSKRBNOSTI Z NARAVNIMI POTENCIALI BELE KRAJINE (VOLNA, LAN, KONOPLJA):
 

- v četrtek, 7. marca 2019, ob 17h na IZOBRAŽEVALNI DAN O INDUSTRIJSKI KONOPLJI,

- v četrtek, 14. marca 2019, ob 17h na IZOBRAŽEVALNI DAN O LANU,

- v četrtek, 21. marca 2019, ob 17h na IZOBRAŽEVALNI DAN O OVČJI VOLNI,

- v četrtek, 28. marca 2019, ob 17h na PREDAVANJE O UPORABI NARAVNIH MATERIALOV V GRADBENIŠTVU.
 
Vsi dogodki bodo izvedeni na Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 
v predavalnici P3. Predavalnica se nahaja v pritličju prizidka.

Začeli bomo v četrtek, 7. marca 2019, ob 17h z izobraževalnim dnevom o industrijski konoplji. 

Podrobnosti o dogodku so navedene v priponki.

Po predavanju ste vabljeni na pokušino dobrot iz semen industrijske konoplje.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Študentska konferenca KoME

objavljeno: 1. mar. 2019 00:24 avtor: Simon Janša   [ posodobil 1. mar. 2019 05:20 Meta Vidiček ]

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,


Študentski svet Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Študentski svet B2 Visoke šole za poslovne vede vas vabita k sodelovanju na 9. KoME študentski konferenci, ki bo potekala pod naslovom: »Družba 4.0«, 11. aprila 2019 v Celju.


Tehnologija in njen razvoj danes služita kot podpora človeku pri vključevanju v družbeno življenje, saj tako lažje sklepa nova poznanstva, se politično vključuje in lažje uresničuje svoje inovativne ideje na različnih področjih. Pa v prihodnje? Tehnologija bo postala del človeka in ne več le podpora pri njegovem vsakdanjiku, zato bo potrebno delovati tudi na področju transparentnosti, medsektorskega povezovanja, sodelovanja robot-človek ter kolektivni inteligenci.


Letošnja študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje podajanja znanj, mišljenj in ugotovitev na področju podjetništva, inovativnosti, umetne inteligence, digitalizacije, medicine in zdravstva, računalniških algoritmov ter drugih področij v luči razvoja in dogajanja Družbe 4.0. Vabimo vas, da predstavite svoja projektna, raziskovalna, seminarska ali zaključna dela, ki so nastala v času študija.  


Vsi recenzirani prispevki bodo objavljeni v e-zborniku študentske konference in v sistemu COBISS.


Več informacij lahko najdete v priloženem vabilu, priložena je tudi predloga prispevka. 


Avtor, katerega prispevek bo po presoji strokovne komisije konference najboljši, bo prejel nagrado: računalniški tečaj po izbiri na B2.


Vabilo prilagamo v prilogi, več informacij lahko dobite v referatu.

Vabilo na Akademski večer, 22. 2. 2019

objavljeno: 14. feb. 2019 05:25 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 14. feb. 2019 05:26 ]

Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP) dne 22. 2. 2019  ob 17. uri organizira akademski posvet Evropski izzivi univerzitetnega prostora v Novem mestu

Dogodek bo potekal v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto.

Gosta posveta bosta g. Lojze Peterle, evropski poslanec in prof. dr. Franci Demšar, direktor Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Razgovor bo vodil izr. prof. dr. Aleš Gabrič.

Lepo vabljeni!

Vabilo študentom za sodelovanje v projektu ŠIPK

objavljeno: 14. feb. 2019 03:27 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 15. feb. 2019 02:51 ]

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja za sodelovanje na projektu Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju. S pomočjo pedagoških mentorjev mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki. 

V projektno skupino sta lahko vključena do 2 študenta, ki sta že sodelovala na javnih razpisih ŠIPK, zato nas, prosim, opozorite, če ste že sodelovali v javnih razpisih ŠIPK.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec). 

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite vse zahtevane podatke ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po e-pošti z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018 – 2019« na e-naslov: meta.vidicek@vsgrm.unm.si do vključno torka, 19. 2. 2019, do 12. ure.

Pri izbiri se bodo upoštevale prijave po časovnem zaporedju prejema na kontaktni e-naslov, prednost bodo imeli študenti, ki ne sodelujejo na projektu PKP, ki trenutno poteka.


Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto bo v okviru navedenega razpisa izvajala projekt:

  1. Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019 (4 meseci)

Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Kratka vsebina: Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto narašča. Vseživljenjsko učenje, širitev različnih možnosti po vključitvi v dejavnosti izven institucije in spoznanje, da drugačnost postaja sprejemana in vsakdanja, vsekakor povečujejo zadovoljstvo odraslih oseb z motnjo v razvoju. Za vse, ki delajo s temi osebami, pa je to spoznanje dodatna motivacija, da so na pravi poti svojega dela. Kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v razvoju bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja po željah in predstavah odr. oseb z motnjo v razvoju. Pomembno je, da se odr. osebam z motnjo v razvoju omogoči, da postane subjekt svojega življenja, da se krepi moč za soočanje z življenjskimi situacijami, s pridobivanjem samozavesti in spretnosti, kajti tu so najbolj šibki zaradi dolgoletnega bivanja v instituciji. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz kmečkega okolja. Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Grm Novo mesto, FL UM, študent FT UM ter študent FOV UM. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželje.  

V projektu sodelujejo:

  • 3 študenti visokošolskega študijskega programa Upravljanje podeželja,
  • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Turizem (UM FT),
  • 2 študenta univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov (UM FL),
  • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov (UM FL),
  • 1 študent visokošolskega študijskega programa Organizacija in menedžment kadrovskih in izobraževalnih sistemov (UM FOV)


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vabilo na informativne dneve, 15. in 16. februar 2019

objavljeno: 11. feb. 2019 04:55 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 11. feb. 2019 05:28 ]

Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo v petek, 15. 2. 2019, ob 10. in 16. uri, ter v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri na sedežu VŠ Grm Novo mesto (Sevno 13, Novo mesto), v predavalnici P4 (prizidek šole).

Predstavili vam bomo študijski program Upravljanje podeželja, študij na naši visoki šoli in odgovorili na vaša vprašanja in dileme.

V kolikor se informativnega dneva ne boste mogli udeležiti, vas vabimo na individualni obisk. Za vse informacije smo vam na voljo tudi na e-naslovu info@vsgrm.unm.si in tel. 07 39 34 706.

VABLJENI NA POTICO!

1-10 of 219