Novice

Predstavitev šole - video

objavljeno: avtor: Simon Janša

Na povezavi - klik tukaj si lahko ogledate krajši video prispevek o naši šoli.

Besede ob otvoritvi Podeželsko-izobraževalnega centra

objavljeno: 12. jan. 2020 06:59 avtor: Simon Janša

Novo mesto, 10. 1. 2020 - V okviru projekta »Z roko v roki do kakovostne prehrane« je  vrata v prostor lokalnih pridelkov, izdelkov, doživetij, učenosti in ustvarjalnosti kot razvojno jedro odprla obnovljena hiša na Bregu 1, Glavnem trgu Novega mesta. Projekt je nastajal v okviru vodilnega partnerja LAS Dolenjska in Bela krajina ter v partnerstvu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ter Razvojnega centra Novo mesto. S projektom se je vodilni partner LAS Dolenjska in Bela krajina skupaj s še tremi lokalnimi akcijskimi skupinami LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, decembra 2017 prijavil na 3. Javni poziv za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna vrednosti aktivnosti LAS Dolenjska in Bela krajina je 115.655,32 EUR, sofinanciranje s strani Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost pa je 85 %, saj si Evropska komisija prizadeva državam članicam omogočiti doseganje multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.

 

Cilj partnerstva je s projektno vsebino ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe z lokalnimi živili in s tem oblikovati kratke dobavne verige predvsem javnih ustanov, ki so velikokrat na tem področju zapostavljene. Na partnerskem območju doslej ni bilo celostnega pristopa pri reševanju te problematike, ustanovljenih je bilo le nekaj zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, aktivnosti so bile usmerjene v informiranje in ozaveščanje ponudnikov in izobraževalnih ustanov. Skozi projekt LAS Dolenjska in Bela krajine pa se je v navedenem partnerstvu pristopilo celostno z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov, predvsem javnih ustanov, kot so vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in socialno varstvene, ki imajo stalne potrebe po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine, kot so otroci, bolni, starejši in drugi.

 

Projekt »Z roko v roki do kakovostne prehrane« je prinesel mnogo koristi za predstavljeni prostor partnerstva, in sicer:

  • Izdelan je dokument analiza stanja na področju javnih ustanov in lokalnih ponudnikov, tako za območje vsakega od sodelujočih LAS kot skupna analiza, ki je zaokrožila območje jugovzhodne Slovenije.

  • Narejen je bil vzorec javnega naročanja za prehrano, ki je na voljo zainteresiranim javnim zavodom, saj smo ugotovili, da javne ustanove nimajo potrebnega kadra in kompetenc za pripravo celotnega javnega naročila.

  • V sodelovanju z zunanjimi izvajalci smo z 22 javnimi ustanovami sodelovali pri dopolnitvah in spremembah jedilnikov v smeri sezonalizacije, pri čemer smo organizirali različne delavnice za kuharsko osebje javnih zavodov za pripravo osvežitve klasične priprave obrokov ter za druge zainteresirane. V okviru javnih zavodov je bilo izvedenih pet izobraževalnih aktivnosti za različne deležnike in uporabnike, vzpostavljene pa so bile tudi verige sodelovanja med lokalnimi ponudniki in javnimi zavodi.

  • Organizirani so bili ogledi dobrih praks, izmenjave izkušenj in prenos znanja iz območja sodelujočih LAS na svoje območje, saj je za oblikovanje novih sinergij pomembno poznavanje in povezovanje ponudnikov.

  • Pilotno je bil pripravljen zasaditveni načrt z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki, predvsem pridelovalci, ki bodo na ta način razpolagali z raznovrstnejšo ponudbo, zadostnimi količinami ter vzpostavili bolj trajno sodelovanje med sabo in z javnimi zavodi kot končnimi uporabniki njihovih proizvodov.

  • Vzpostavljene so tri distribucijske točke sodelujočih LAS, ki bodo skrbele za prevzem in dostavo blaga med ponudniki in prevzemniki ter izdelan poslovni model za trajnostno delovanje, prav tako pa tudi dve prodajni točki lokalnih proizvodov, v Novem mestu in Kočevju, ki sta odprli nove tržne poti za lokalne ponudnike.

  • In nenazadnje, vsled vsemu navedenemu smo vzpostavili tudi ta nov Podeželski izobraževalni center, ki je namenjen za izvajanje izobraževalnih programov, tako za formalno izobraževanje kot tudi za različne oblike neformalnih izobraževanj in inovativnih didaktičnih pristopov, delavnic o kulinariki, turizmu, cvetličarstvu, dekoraterstvu ter ohranjanju rokodelskih znanj ob soustvarjanju s širšim okoljem.

 

V prihodnjem obdobju pa bomo pripravili še:

  • Promocijski film na temo zdravih šolskih jedilnikov, o prednostih pristopa k organizirani prehrani s pomočjo direktne povezave z organizatorji prehrane in ponudniki, oblikovana bo tudi celostna grafična podoba ter izvedene mnoge promocijske aktivnosti, aktualne na nacionalnem nivoju.

  • Po osnovnih šolah bomo izvedli podeželske krožke na temo ohranjana starih rokodelskih znanj.

  • V okviru projekta bo izdelan tudi poslovni načrt za delovanje  logističnega  centra kot izhodišče za pripravo nadaljnjih projektnih vsebin na temo samooskrbe na območju Dolenjske in Bele krajine. 

 

Objekt na Bregu 1 predstavlja kulturno zgodovinski spomenik, zato so bila pri adaptaciji in vsebini upoštevana kulturno-varstvena izhodišča in pri sanaciji uporabljeni naravni materiali, tako pri sanaciji ometa, zamenjavi notranjega dela stavbnega pohištva, izvedbi tlak in stopnic, ogrevanju prostorov, komunalni urejenosti in elektrifikaciji. Hiša ima tri nadstropja z 230 m2 uporabnih površin, ki so namenjene v kletnem delu za razstavno-prodajni prostor, v pritličju za učilnico in izvajanje rokodelskih delavnic, degustacije ter ocenjevanja pridelkov oziroma izdelkov, v podstrešnem delu pa so učilnice za usposabljanje dijakov in študentov, društva in druge ciljne skupine. Naša ambicija je, da objekt Breg 1 postane »ustvarjalnica idej v centru mesta«. S pomočjo izkušenih strokovnjakov bodo mladi lahko razvijali svoje ideje za zboljšanje življenja tako v mestnem kot podeželskem okolju, priložnost pa bodo imeli vsi, ki želijo aktivno sodelovati, tako pri razvoju mesta kot podeželja.

 

Podeželsko-izobraževalni center v srcu Novega mesta ima s svojo edinstvenostjo in sporočilnostjo svojstven pomen in vabi k sodelovanju, sožitju in soustvarjanju lokalne ponudnike kakovostne prehrane in izdelkov.

Otvoritev Podeželskega izobraževalnega centra Breg 1 - Novo mesto

objavljeno: 26. dec. 2019 23:57 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

 

vljudno vabljeni na otvoritev Podeželskega izobraževalnega centra na Bregu 1, Glavnem trgu Novega mesta, ki bo v  petek, 10. januarja 2020 ob 15. uri.

V okviru projekta »Z roko v roki do kakovostne prehrane« bo vrata v prostor lokalnih pridelkov, izdelkov, doživetij, učenosti in ustvarjalnosti kot razvojno jedro odprla obnovljena hiša na Bregu 1, Glavnem trgu Novega mesta.
Projekt nastaja v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina ter v partnerstvu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ter Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Podrobnosti v prilogi.

Lepo vabljeni.

SKLEPNI DOGODEK PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO PO KULINARIČNI TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA

objavljeno: 16. dec. 2019 04:48 avtor: Info VŠGRM

Spoštovani!

 


Projektna skupina projekta UŽIVAM TRADICIJO Grma Novo mesto vabi na 
SKLEPNI DOGODEK PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO PO KULINARIČNI TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA,

ki se bo odvijal

torek, 17. decembra 2019, med 10.00 in 14.00 uro
na sedežu Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto.

Vabilo z vsebinskimi obrazložitvami in referat, ki podrobneje opisuje sam projekt in je bil predstavljen na mednarodni konferenci Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju med 23. in 24. oktobrom 2019 na BIC-u v Ljubljani:
VABILO_Grm Novo mesto_zaključna konferenca (pdf)
Referat o Uživam tradicijo_skupni (pdf)Predlagamo, da si delavnico (3. del), v kateri boste sodelovali izberete po svoji presoji, glede na vaše poznavanje področja oz. osebni interes.

Te so:
- ANIMACIJA PODEŽELJA ZA SOOBLIKOVANJE ODLIČNE LOKALNE ENOGASTRONOMSKE PONUDBE

- (KULINARIČNA) DEDIŠČINA KOT ELEMENT POVEZOVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV in PRISPEVEK K REALIZACIJI TURISTIČNEGA POTENCIALA: blagovne znamke, povezave

- PRENOS ZNANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ELEMENTOV DEDIŠČINE V RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE


Po zaključku uradnega dela ste vabljeni tudi na zaključno, slavnostno kosilo.

Obiščete lahko tudi projektno spletno stran:
https://www.uzivam-tradicijo.eu/si/


ali pa projektno Facebook stran: TUKAJ


Lep pozdrav,
VŠ GRM Novo mesto in Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

PROIZVODNJA RASTLINSKEGA OLJA V MIKRO OLJARNAH

objavljeno: 3. dec. 2019 11:21 avtor: Simon Janša

Seminar bo potekal, 

v četrtek 12. decembra 2019 z začetkom ob 930. uri,

 

na KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE –

ODDELKU ZA KMETIJSKO TEHNIKO IN ENERGETIKO

 

v Laboratoriju za kmetijsko strojništvo, Grajska 1, Jable,

Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš


Več podrobnosti v prilogi.

Predaja potomke najstarejše žlahtne vinske trte na svetu

objavljeno: 26. nov. 2019 10:03 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

 

v priponki je vabilo župana Mestne občine Novo mesto mag. Gregorja Macedonija, ki vas vljudno vabi na slavnostno predajo potomke najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, več kot 400-letne žametne črnine, ki raste v starem mestnem jedru Maribora.

 

Potomko stare trte bo župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič Mestni občini Novo mesto predal v petek, 29. 11. 2019, ob 11.30 pred rotovžem.

 

Veseli bomo, če nas boste počastili s svojo prisotnostjo.

Zaključni seminar: TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA PRIDELAVO KAKOVOSTNEGA SENA

objavljeno: 20. nov. 2019 09:48 avtor: Simon Janša

Spoštovani!

 

V prilogi prilagamo vabilo za brezplačni zaključni seminar

»TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA PRIDELAVO KAKOVOSTNEGA SENA«

 

ki bo v petek, 29. novembra  z začetkom ob 10. uri

na Kmetijskem inštitutu Slovenije (Paviljon 2000), Hacquetova ulica 17, Ljubljana!

 

Tourism in function of development of the Republic of Serbia – Tourism and Rural Development

objavljeno: 18. nov. 2019 23:53 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 19. nov. 2019 00:24 ]

Podrobnosti v prilogah.


Svečana podelitev Nahtigalovh priznanj

objavljeno: 11. nov. 2019 12:49 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 12. nov. 2019 13:25 ]

Foto: Marko Klinc

Prejemniki Nahtigalovih priznanj, med njimi tudi doc. dr. Julij Nemanič, predavatelj na VŠ GRM (prvi z leve) in doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja VŠ GRM  (druga z leve)
 

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, je 28. 10. 2019 prejela Nahtigalovo priznanje za doktorsko disertacijo v kategoriji Raziskovalno delo mladih, z naslovom »Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti«, saj je njena disertacija prva raziskava v Sloveniji, ki je razvila zahteven model, ki razkriva pomen sodelovalnega mreženja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Odpira nov pogled na inoviranje na področju turizma ter vpeljuje nov, ontološki pristop k raziskovanju turističnega prostora, ki ustvarja pogoje za razvoj bolj korenitega turizma. Model nakazuje možnosti za vključevanje socialnih akterjev in predstavlja strateško podporo pri izrabi inovacijskih potencialov na področju turizma.

V kategoriji Priznanj za življenjsko delo so podelili priznanje našemu predavatelju doc. dr. Juliju Nemaniču za dosežke na področju vinarstva ter njegove vloge v razvoju visokošolskega prostora v regiji. Nemaničeva bibliografija zajema preko 700 enot. Poleg znanstvenega dela je aktiven tudi na strokovnem področju, kot avtor knjig o senzorični analizi, slovenskih vinih in gastronomiji ter časopisnih kolumn s področja vinarstva, s čimer dviguje vinsko kulturo in popularizira vinarsko dejavnost. Vodil je študije za zaščito posameznih vrst vin v vinorodni deželi Posavje. Kot enolog je razvil prvo rosé vino in prvo ledeno vino v Jugoslaviji.  Več let je bil slovenski delegat pri Mednarodni organizaciji za trto in vino The International Organisation of Vine and Wine Pariz.

V kategoriji Mentorsko delo z mladimi so podelili priznanje mag. Branki Klemenčič za dolgoletno mentoriranje mladih na področju farmacije, medicine in kemije, ki več let vodi obšolsko dejavnost »Razmišljam, iščem, (se) razvijam«, pri čemer sodeluje z Inštitutom Jožef Stefan. Pod njenim mentorstvom so od leta 2014 njeni dijaki prejeli 7 priznanj na tekmovanjih Zveze za tehnično kulturo Slovenije in 7 Krkinih nagrad, posebno nagrado laboratorijev Joint Research Centre EUCYS 2017, bronasto medaljo EUCYS 2019, štiri medalje na Evropski naravoslovni olimpijadi, 15 srebrnih ali zlatih priznanj na državnem tekmovanju iz naravoslovja, 21 zlatih in 21 srebrnih Preglovih plaket za znanje kemije.

V kategoriji Priznanje za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo so podelili Nahtigalovo priznanje prof. dr. Risteju Škrekovskemu  za njegovo delo na področju matematike, natančneje teorije grafov, pri čemer njegove objave segajo tudi na področje teoretičnega računalništva in kemije. Dr. Škrekovski se že več kot desetletje uvršča med najuspešnejše slovenske matematike, saj je objavil preko 170 znanstvenih člankov, ki so bili skupno citirani več kot 1500 krat. Samo v letu 2018 je v avtorstvu ali soavtorstvu objavil 16 del in prejel 230 citatov.

Društvo Dolenjska akademska pobuda, ki ga vodi prof. ddr. Janez Usenik je ponovno oživelo podelitev Nahtigalovih priznanj za časovno obdobje od leta 2014 do 2018. Nahtigalova priznanja s o podelili v okviru Akademskega večera, ki je potekal v Kulturnem centru Janeza Trdine, na katerem je sodelovala evropska komisarka za področje prometa in logistike mag. Violeta Bulc na tematiko »Slovenija, logistična platforma za srednjo in jugovzhodno Evropo, pogovor z njo je vodil doc. dr. Sašo Murtič.

Nahtigalova priznanja so podelili vidnejšim prebivalcem Dolenjske, Posavja in Bele krajine za njihove doprinose k znanosti. Z njimi želita društvo Dolenjska akademska pobuda in Mestna občina Novo mesto spodbujati mlade k raziskovalnemu delu in dvigovati raziskovalno kulturo. Priznanja se imenujejo po Novomeščanu Rajku Nahtigalu, ki je bil doktor slavistike in predavatelj na Dunaju ter v Gradcu v prvih letih 20. st. Sodeloval je pri ustanovitvi Univerze v Ljubljani in bil eden prvih dveh profesorjev slavistike njene filozofske fakultete. V študijskem letu 1919-1920 je prejel naziv prvega dekana. Od 7. 10. 1938 je bil redni član Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, od njenega prvega zasedanja do razrešitve 27. 6. 1942, v času italijanske okupacije, jo je tudi vodil.


Nahtigalova priznanja je v imenu Sveta Nahtigalovih priznanj nagrajencem podelil predsednik izr. prof. dr. Blaž Rodič. Člani društva Dolenjska akademska pobuda, ki so organizirali Akademski večer pod moderatorstvom gimnazijke Ajde-Lee Jakše in kulturnim programom Tereze Zupet, učenka 7. razreda violine, pod mentorstvom Petre Božič ter klavirske spremljave korepetitorke Eve Zec, prof., prinašajo nova akademska spoznanja v prostor, ki ima častitljivo intelektualno, kulturno, znanstveno, raziskovalno in ustvarjalno tradicijo.Drugi projektni sestanek in prvo usposabljanje projekta YEAH

objavljeno: 31. okt. 2019 08:53 avtor: Simon Janša

Med 21. in 25. oktobrom 2019 je potekal drugi mednarodni projektni sestanek in prvo usposabljanje v sklopu projekta Mladi podjetniki v akvaponiki. Tematika usposabljanja je bila podjetništvo v kmetijstvu, udeležilo pa se ga je pet mladih iz Grčije, šest iz Turčije in pet iz Slovenije. Prve dva dni usposabljanja so se seznanili s tematiko akvaponike, tretji dan je sledila strokovna ekskurzija v Koper, nato pa so četrti dan sami izdelovali svoj poslovni načrt. Izdelovali so ga v skupinah po trije udeleženci iz različnih držav. Nastalo je pet poslovnih idej, v katere so se udeleženci poglobili in jih med seboj prediskutirali. Zadnji dan so poslovne ideje predstavili ostalim skupinam. Pri vsaki predstavitvi se je razvila odlična debata, kjer so si pomagali in s podvprašanji še pripomogli k izboljšanju poslovne ideje.

 

Na projektnem sestanku pa smo se partnerji projekta odločili o vsebini knjige, ki bo nastala kot eden izmed intelektulanih rezultatov projekta. V knjigi, ki bo na voljo v elektronski obliki, bo predstavljeno podjetništvo na področju kmetijstva, osnove akvaponike in tehnični napotki kako lahko bralci sami izdelajo svoj akvaponski sistem.

 

Naslednji projektni sestanek, kjer se bomo dogovorili o digitalni bazi medicinskih rastlin in izdelali načrt akvaponskega sistema, bo v mestu Van v Turčiji med 23. in 27. marcem 2020.

1-10 of 270