Novice


Razmislek ob pandemiji virusa Korona

objavljeno: 25. mar. 2020 11:23 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 25. mar. 2020 11:24 ]

Spoštovani,

 

v teh dneh, ko smo zaradi epidemije COVID-2019 ostali v domovih, odmaknjeni od ljudi, s katerimi smo dnevno soustvarjali najrazličnejše vsebine in sooblikovali družbeni prostor ter dogajanje v njem, razmišljamo tudi o tem, kako povečati kakovost prehrane, odličnost bivanja in življenja, pristne medčloveške vrednote in odnose, varnost, družbeno blaginjo, prodorno gospodarstvo ter tako zagotoviti lepšo prihodnost vsakega od nas.

 

O tovrstnih vsebinah še kako razmišljamo na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, kjer izobražujemo mlade na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Višji strokovni šoli ter Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, katere soustanovitelji smo. Če kdaj, potem je v tem obdobju potrebno prisluhniti izobraževalni instituciji, ki odgovarja na ključna in pereča vprašanja prihodnosti, in sicer: Kaj bomo jedli?, Kaj bomo pili?, V kakšnem okolju bomo živeli?, Kako bomo čim bolj kakovostno izkoristili svoj prosti čas? in nenazadnje, Kako bomo varni? Pa ne le v teoretičnem, pač pa tudi v praktičnem smislu, in sicer na bogatem poligonu praktičnih vsebin Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Gostišča na trgu, Hiše kulinarike in turizma, Podeželsko izobraževalnega centra, Butične tržnice, Učilne okusov in naše druge učne infrastrukture.

 

Direktor Tone Hrovat in sodelavka Angelca Hrovat sta v imenu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma ter Konzorcija biotehniških šol Slovenije pripravila zapisa (v prilogi), ki naj bi bila izhodišče za promocijo naših panog in naših poklicev, tudi s ciljem aktualnega vpisa v kmetijsko - živilske ter gostinsko – turistične šole. Napočil je čas, ko še kako potrebujemo strokovna, aplikativna, razvojna, raziskovalna in znanstvena znanja iz teh tematskih področij.

 

Spoštovani, želimo ustvariti gibanje za promocijo kmetijsko - živilskih in gostinsko – turističnih poklicev in strok ter s tem naših izobraževalnih programov in šol, ki so ključne za našo prihodnost, prihodnost naše družbe ter okolja, v katerem živimo. Vabljeni, da se pridružite našemu gibanju in pripomorete k promociji predstavljenih vsebin – za naš lepši in boljši jutri …

 

Bodite varni in zdravi,

Sklep o nadomestnih volitvah člana Senata

objavljeno: 19. mar. 2020 09:06 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše izdaja sklep o nadomestnih volitvah člana Senata VŠ GRM Novo mesto.

Sklep in prilogo k sklepu objavljamo v prilogi.

Zaradi koronavirusa COVID-19 zaprta VŠ GRM NOVO MESTO - izvajanje pedagoškega procesa le v e-obliki

objavljeno: 13. mar. 2020 01:04 avtor: Info VŠGRM

Spoštovani!

 

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19) s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter drugih uradnih virov. Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah (sklep št. 18100-7/2020/2). 

 

Vodstvo Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je 13. 3. 2020 sprejelo sklep, da se bo od 16. 3. 2020  do 29. 3. 2020 oziroma do preklica pedagoško, strokovno, znanstveno in razvojno delo izvajalo le v e-obliki po obstoječem urniku. V prostorih šole odpadejo fizična predavanja, laboratorijske vaje in izpiti, prav tako vsa predavanja v okviru izobraževalnih programov MUNERA 3. Naprošamo vas, da Tajništvo študentskega referata kontaktirate preko e-pošte na naslov info@vsgrm.unm.si. S člani akademskega zbora, ki imate v prihodnjem obdobju predvidena predavanja, laboratorijske vaje ali izpite, pa se že dogovarjamo o načinu in prilagoditvi izvajanja pedagoškega procesa. Za vse morebitne informacije, uskladitve in usmeritve lahko kontaktirate dekanjo doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše preko

e- pošte lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si ali na telefonsko številko 042 322 900.

 

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto bomo še naprej spremljali situacijo in sproti sprejemali ustrezne ukrepe, o čemer vas bomo redno obveščali na individualne elektronske naslove. Naprošamo vas, da dosledno upoštevate preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19, objavljenih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter spremljate spletne strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravjaMinistrstva za zdravje in druge uradne informacije o razvoju bolezni ter potrebnih preventivnih ukrepih.

 

Bodite varni in zdravi,

Dekanja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

 

NOVE GESTE NAMESTO ROKOVANJA

objavljeno: 12. mar. 2020 05:45 avtor: Info VŠGRM

Naša predavateljica doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, je pripravila predstavitev novih gest namesto rokovanja. Verjamemo, da bodo v teh dneh vsebine prišle prav vsakemu prav. 

Bodite varni iz zdravi.

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET

objavljeno: 10. mar. 2020 08:18 avtor: Info VŠGRM

Dekanja VŠ GRM Novo mesto je izdala sklep o razpisu volitev v študentski svet (v prilogi).

Vsi študentje, ki želite kandidirati za člane študentskega sveta lahko do ponedeljka, 14. 3. 2020 oddate svojo kandidaturo v referatu, v zaprti ovojnici s pripisom "za volitve v ŠS VŠ GRM Novo mesto". Predlog kandidature prilagamo v priponki.

Volitve bodo potekale v petek,  20. 3. 2020 med 15. 10 uro in 15. 50 uro v referatu.

Informacije v zvezi s koronavirusom

objavljeno: 10. mar. 2020 00:24 avtor: Info VŠGRM

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19).

Stalno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Minister za zdravje je 7. marca 2020 sprejel Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah, v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Ministrstvo za zdravje tudi priporoča, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov.

V kolikor NIJZ na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto potrdi primer okužbe z novim koronavirusom, bodisi med zaposlenimi bodisi med študenti, bo epidemiolog NIJZ z nami nemudoma vzpostavil stik in nam podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov, o čemer bomo takoj obvestili vse zaposlene, dijake in starše, študente in druge deležnike zavoda.

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto izvajamo naslednje usmeritve NIJZ glede preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb: 

 1. Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja koronavirus, in so zdrave,  niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.
 2. Osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja koronavirus,  ali so bile v stiku z osebo, ki prihaja z okuženega območja in sumijo na možno okužbo s koronavirusom, naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
 3. Osebe, katerim se je poslabšalo zdravstveno stanje (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
 4. Če na zavodu identificiramo osebo, ki je zbolela z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38 °C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se jo umakne v ločen prostor. Po telefonu pokličemo zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Na kolegiju zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma smo 9. marca 2020 sprejeli naslednje SKLEPE:

Ø  Odpovedo ali prestavijo se vse dejavnosti obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi izven lokalnega okolja ...) v vseh državah, kjer so potrjene okužbe z virusom in na območjih v Sloveniji. Prav tako se do nadaljnjega odpovedo vse izmenjave v okviru Erasmus+ programa.

Ø  Od 10. marca 2020 naprej se na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto odpovedo vsi dogodki in prireditve, na katerih bi v enem prostoru bilo prisotnih več kot 100 ljudi.

Ø  Zaposlene in študente se stalno opozarja na pravilno umivanje rok ter pravilno higieno kašlja ter na osnovne, splošne in specifične ukrepe za preprečevanje okužbe.

Ø  O odpovedi različnih drugih skupinskih aktivnosti ali o dodatnih prilagoditvah pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih pomembnih aktivnostih na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, se bo odločalo glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji in glede na navodila NIJZ, MIZŠ in Ministrstva za zdravje in o tem sproti obveščalo vse deležnike.

Ø  PUD/PRI do nadaljnjega teče v dogovoru delodajalci in upoštevajoč zahteve delodajalcev. Študenti, ki trenutno opravljajo PUD ali PRI pri delodajalcu, ravnajo v skladu z navodili delodajalca. V primeru, da PUD ali PRI ne bo možno izvesti v podjetjih/zavodih, se v skladu z možnostmi izvede na MIC-u ali se prestavi na kasnejši termin.

 

O nadaljnjih navodilih pristojnih inštitucij ter o aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali preko  spletnih strani, e-asistenta in oglasnih desk.

 

doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

                                                                                                                    dekanja

Novo mesto, 9. marec 2020

OSEBNOST LETA 2019

objavljeno: 14. feb. 2020 05:36 avtor: Info VŠGRM

Danes smo na VŠ GRM slovesno sprejeli našo dekanjo doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše, ki je bila včeraj zvečer proglašena za Osebnost leta – zelo ponosni – iskreno čestitamo in želimo še veliko dosežkov ter uspehov.INFORMATIVNI DNEVI

objavljeno: 10. feb. 2020 22:49 avtor: Info VŠGRM   [ posodobljeno 11. feb. 2020 05:01 ]

VABLJENI NA INFORMATIVNI DAN

Vljudno vabljeni na informativni dan Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki bo v petek, 14. 2. 2020 ob 11. uri in 16:30 uri ter v soboto, 
15. 2. 2020 ob 11. uri v predavalnici P2 (prizidek-rumena stavba).

Ekipa VŠ GRM Novo mesto

Predstavitev šole - video

objavljeno: 20. jan. 2020 23:43 avtor: Simon Janša

Na povezavi - klik tukaj si lahko ogledate krajši video prispevek o naši šoli.

Besede ob otvoritvi Podeželsko-izobraževalnega centra

objavljeno: 12. jan. 2020 06:59 avtor: Simon Janša

Novo mesto, 10. 1. 2020 - V okviru projekta »Z roko v roki do kakovostne prehrane« je  vrata v prostor lokalnih pridelkov, izdelkov, doživetij, učenosti in ustvarjalnosti kot razvojno jedro odprla obnovljena hiša na Bregu 1, Glavnem trgu Novega mesta. Projekt je nastajal v okviru vodilnega partnerja LAS Dolenjska in Bela krajina ter v partnerstvu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ter Razvojnega centra Novo mesto. S projektom se je vodilni partner LAS Dolenjska in Bela krajina skupaj s še tremi lokalnimi akcijskimi skupinami LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, decembra 2017 prijavil na 3. Javni poziv za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna vrednosti aktivnosti LAS Dolenjska in Bela krajina je 115.655,32 EUR, sofinanciranje s strani Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost pa je 85 %, saj si Evropska komisija prizadeva državam članicam omogočiti doseganje multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.

 

Cilj partnerstva je s projektno vsebino ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe z lokalnimi živili in s tem oblikovati kratke dobavne verige predvsem javnih ustanov, ki so velikokrat na tem področju zapostavljene. Na partnerskem območju doslej ni bilo celostnega pristopa pri reševanju te problematike, ustanovljenih je bilo le nekaj zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, aktivnosti so bile usmerjene v informiranje in ozaveščanje ponudnikov in izobraževalnih ustanov. Skozi projekt LAS Dolenjska in Bela krajine pa se je v navedenem partnerstvu pristopilo celostno z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov, predvsem javnih ustanov, kot so vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in socialno varstvene, ki imajo stalne potrebe po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine, kot so otroci, bolni, starejši in drugi.

 

Projekt »Z roko v roki do kakovostne prehrane« je prinesel mnogo koristi za predstavljeni prostor partnerstva, in sicer:

 • Izdelan je dokument analiza stanja na področju javnih ustanov in lokalnih ponudnikov, tako za območje vsakega od sodelujočih LAS kot skupna analiza, ki je zaokrožila območje jugovzhodne Slovenije.

 • Narejen je bil vzorec javnega naročanja za prehrano, ki je na voljo zainteresiranim javnim zavodom, saj smo ugotovili, da javne ustanove nimajo potrebnega kadra in kompetenc za pripravo celotnega javnega naročila.

 • V sodelovanju z zunanjimi izvajalci smo z 22 javnimi ustanovami sodelovali pri dopolnitvah in spremembah jedilnikov v smeri sezonalizacije, pri čemer smo organizirali različne delavnice za kuharsko osebje javnih zavodov za pripravo osvežitve klasične priprave obrokov ter za druge zainteresirane. V okviru javnih zavodov je bilo izvedenih pet izobraževalnih aktivnosti za različne deležnike in uporabnike, vzpostavljene pa so bile tudi verige sodelovanja med lokalnimi ponudniki in javnimi zavodi.

 • Organizirani so bili ogledi dobrih praks, izmenjave izkušenj in prenos znanja iz območja sodelujočih LAS na svoje območje, saj je za oblikovanje novih sinergij pomembno poznavanje in povezovanje ponudnikov.

 • Pilotno je bil pripravljen zasaditveni načrt z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki, predvsem pridelovalci, ki bodo na ta način razpolagali z raznovrstnejšo ponudbo, zadostnimi količinami ter vzpostavili bolj trajno sodelovanje med sabo in z javnimi zavodi kot končnimi uporabniki njihovih proizvodov.

 • Vzpostavljene so tri distribucijske točke sodelujočih LAS, ki bodo skrbele za prevzem in dostavo blaga med ponudniki in prevzemniki ter izdelan poslovni model za trajnostno delovanje, prav tako pa tudi dve prodajni točki lokalnih proizvodov, v Novem mestu in Kočevju, ki sta odprli nove tržne poti za lokalne ponudnike.

 • In nenazadnje, vsled vsemu navedenemu smo vzpostavili tudi ta nov Podeželski izobraževalni center, ki je namenjen za izvajanje izobraževalnih programov, tako za formalno izobraževanje kot tudi za različne oblike neformalnih izobraževanj in inovativnih didaktičnih pristopov, delavnic o kulinariki, turizmu, cvetličarstvu, dekoraterstvu ter ohranjanju rokodelskih znanj ob soustvarjanju s širšim okoljem.

 

V prihodnjem obdobju pa bomo pripravili še:

 • Promocijski film na temo zdravih šolskih jedilnikov, o prednostih pristopa k organizirani prehrani s pomočjo direktne povezave z organizatorji prehrane in ponudniki, oblikovana bo tudi celostna grafična podoba ter izvedene mnoge promocijske aktivnosti, aktualne na nacionalnem nivoju.

 • Po osnovnih šolah bomo izvedli podeželske krožke na temo ohranjana starih rokodelskih znanj.

 • V okviru projekta bo izdelan tudi poslovni načrt za delovanje  logističnega  centra kot izhodišče za pripravo nadaljnjih projektnih vsebin na temo samooskrbe na območju Dolenjske in Bele krajine. 

 

Objekt na Bregu 1 predstavlja kulturno zgodovinski spomenik, zato so bila pri adaptaciji in vsebini upoštevana kulturno-varstvena izhodišča in pri sanaciji uporabljeni naravni materiali, tako pri sanaciji ometa, zamenjavi notranjega dela stavbnega pohištva, izvedbi tlak in stopnic, ogrevanju prostorov, komunalni urejenosti in elektrifikaciji. Hiša ima tri nadstropja z 230 m2 uporabnih površin, ki so namenjene v kletnem delu za razstavno-prodajni prostor, v pritličju za učilnico in izvajanje rokodelskih delavnic, degustacije ter ocenjevanja pridelkov oziroma izdelkov, v podstrešnem delu pa so učilnice za usposabljanje dijakov in študentov, društva in druge ciljne skupine. Naša ambicija je, da objekt Breg 1 postane »ustvarjalnica idej v centru mesta«. S pomočjo izkušenih strokovnjakov bodo mladi lahko razvijali svoje ideje za zboljšanje življenja tako v mestnem kot podeželskem okolju, priložnost pa bodo imeli vsi, ki želijo aktivno sodelovati, tako pri razvoju mesta kot podeželja.

 

Podeželsko-izobraževalni center v srcu Novega mesta ima s svojo edinstvenostjo in sporočilnostjo svojstven pomen in vabi k sodelovanju, sožitju in soustvarjanju lokalne ponudnike kakovostne prehrane in izdelkov.

1-10 of 278