Novice

VABILO - 50 urna atraktivna brezplačna usposabljanja

objavljeno: 8. nov. 2018 23:10 avtor: Irena Hrovat   [ posodobljeno 8. nov. 2018 23:54 ]

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi na 50 urna atraktivna  brezplačna usposabljanja. 
 
Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki lahko pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za opravljanje dejavnosti oziroma dela ter za osebno in strokovno rast.
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je prijavil na razpis za projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. Uspešno prijavljen projekt je poimenovan MUNERA 3.
Na Grmu Novo mesto so pripravili številne programe usposabljanj, ki se bodo izvajali v okviru projekta Munera 3 in jih je potrdil Programski odbor projekta in Svet zavoda.

Povezava na spletno stran: http://grm-nm.si/


Vabilo na 1. Vinsko-kulinarični večer, 15. 11. 2018

objavljeno: 8. nov. 2018 10:35 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 8. nov. 2018 10:39 ]

Vabimo vas na Vinsko-kulinarični večer v Hišo kulinarike in turizma (Gostišče na Trgu, Glavni trg 30, 8000 Novo mesto), ki se bo odvijal v četrtek, 15. novembra 2018, ob 18. uri

Predstavljena bodo vina iz butične vinske kleti Štemberger iz Šentjerneja v sožitju skrbno izbrane kulinarike izpod rok študentov
Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Višje strokovne šole, smer gostinstvo in turizem.

Umetnost sožitja vin in lokalne jesenske kulinarike bomo predstavili na sodoben način v zavesti ohranjanja gastronomske dediščine naše regije. Večer bodo popestrili tudi učenci Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Več v prilogah.

Veselimo se srečanja z Vami!

12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, 15. 11. 2018

objavljeno: 7. nov. 2018 06:07 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 14. nov. 2018 01:44 ]

Vabimo vas, da se udeležite 12. mednarodne konference Logistika v kmetijstvu, ki jo organiziramo Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Občina Sevnica.
Osrednja tema letošnje konference bo Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu.

Konferenca bo potekala v četrtek, 15. novembra 2018, na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pričetkom ob 10. uri.

Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni k udeležbi na konferenco!

Začetek postopka za izvolitev dekana VŠ GRM Novo mesto

objavljeno: 16. okt. 2018 00:46 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 5. nov. 2018 23:41 ]

Senat VŠ Grm Novo mesto je na svoji 1. seji dne 11. 10. 2018 izdal Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana VŠ GRM Novo mesto za mandatno obdobje do 30. 9. 2021. Kandidate za dekana VŠ GRM Novo mesto lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora VŠ GRM Novo mesto. 

Predlog s soglasjem kandidata ter kandidaturo (OBR-VŠ-GRM-016) se sestavi v enem izvodu. Rok za vložitev kandidatur je  26. 10. 2018 do 12. ure. 

Sodelovanje v raziskavi Mladinskega sveta Slovenije (MSS)

objavljeno: 12. okt. 2018 02:48 avtor: Meta Vidiček

Mladinski svet Slovenije (MSS) prosi za sodelovanje pri raziskavi na temo pričakovanj mladih od trga dela ter njihovih predstav o prihodnosti:

Drage študentke, dragi študentje,

na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) smo v zadnjih letih pogosto naleteli na bolj ali manj strokovne članke in druge zapise o tem, kakšne naj bi bile današnje generacije mladih, ob čemer so jim oz. vam pisci tudi radi lepili razne negativne etikete.  Prav tako pogosto dobivamo vprašanja novinarjev in drugih zainteresiranih o tem, kakšna točno je današnja mladina - na kar pa si, ne glede na svoje redni stik z mladimi, ne želimo odgovarjati brez neposrednih raziskav. Pobrskali smo po raziskavah zadnjih let, vendar pa nismo našli odgovorov na vsa vprašanja.

Skratka, želimo vas povabiti k izpolnjevanju ankete na temo pričakovanj mladih od trga dela ter njihovih oz. vaših predstav o lastni prihodnosti. Če vas bodo rezultati posebej zanimali ali pa bi želeli v prihodnosti pri svojih študijskih obveznostih uporabiti podatke, ki jih bomo zbrali, nam pišite in ustregli vam bomo, kolikor bo le mogoče.


Anketa je dostopna preko objavljene novice na naši spletni strani, na našem Facebook profilu ali neposredno na navedenih povezavah:

Mladi, ki še nikoli niso bili redno zaposleni oz. samozaposleni

 - Študentje, ki so vpisani na visokošolski študij in so vsaj 1. letnik že zaključili: https://goo.gl/forms/5Caqu7gk6Jh04Z4E2

 - Vsi ostali, ki še niso bili redno zaposleni: https://goo.gl/forms/jFWEk9YQ3voh4bAE2

Mladi, ki so že kdaj v življenju bili redno zaposleni oz. samozaposleni: https://goo.gl/forms/BbLw96aw83IcvJHq1


V upanju na vaše sodelovanje vas najlepše pozdravljamo, 

Mladinski svet Slovenije (MSS)

Izvoljeni člani ŠS

objavljeno: 9. okt. 2018 23:49 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 6. nov. 2018 00:33 ]

Dne 9. 10. 2018 so potekale volitve v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto. 

Iz zapisnika volilne komisije izhaja, da so bili v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto izvoljeni naslednji člani:

- Klemen Barbo, 3. letnik, 
- Klemen Metelko, 2. letnik,
- Katja Keržič, 2. letnik,
- Primož Janc, 2. letnik, 
- Urša Kutnar, absolventka,
- Matej Vogrinc, absolvent in  
- Valeria Natja Umek, 2. letnik.

Izvoljenim kandidatom čestitamo in jim želimo uspešno delo in sodelovanje z visoko šolo.

Na spletni strani http://vsgrm.unm.si/vs-grm/organiziranost si lahko ogledate, kdo so izvoljeni predstavniki v organe / komisije Študentskega sveta. 

Natečaj "Pitch Your Project to the EU"

objavljeno: 3. okt. 2018 23:09 avtor: Meta Vidiček

Več informacij o natečaju v prilogah in spodnjih povezavah.


Your Alps! Your Future! Your Idea!

PITCH YOUR PROJECT TO THE EU!

True to the motto of the EUSALP (EU-Strategy for the Alpine Region) Annual Forum 2018 »shaping.future.together. with the next generation«, its organisers, the Tyrol and the European Commission, are calling for a youth ideas competition. 
You, the young experts of your region, have the unique chance to present your projects for the Alpine Region to the EU decision-makers. Five projects will be presented as a pitch at the Annual Forum. The three best projects win financial support for their implementation.
All information about the pitch session and the application process can be found here: 

Promote your project and apply now!


Razpis volitev v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto

objavljeno: 3. okt. 2018 07:18 avtor: Meta Vidiček

Kot v začetku vsakega študijskega leta bodo tudi letos v mesecu oktobru potekale volitve v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto. Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo, je sprejela Sklep o razpisu volitev v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto za študijsko leto 2018/2019.

Kandidacijski postopek traja od torka, 2. 10. 2018, do ponedeljka, 8. 10. 2018 do 9. ure. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan na VŠ Grm Novo mesto. Kandidatura se vloži na posebnem obrazcu (OBR-018), ki je na voljo v referatu VŠ Grm Novo mesto, v zaprti ovojnici s pripisom »za volitve v ŠS VŠ Grm Novo mesto – ne odpiraj« in naslovljeno na »Študentska volilna komisija VŠ Grm Novo mesto«, ki se pošlje po pošti na naslov visoke šole ali vloži v študentskem referatu na sedežu visoke šole. 

Volitve bodo potekale v torek, 9. 10. 2018, v času od 15.10 do 15.50 ure v študentskem referatu Visoke šole za upravljanje podeželje Grm Novo mesto. Volilno mesto bo ustrezno označeno. Za vsako posamezno predstavniško mesto volivec izbere toliko kandidatov, kolikor je predvidenih članov za posamezno predstavniško mesto v Študentskem svetu VŠ Grm Novo mesto. 

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidature in udeležbi na volitvah v Študentski svet VŠ Grm Novo mesto!

Uvodni dan, 1. oktober 2018

objavljeno: 1. okt. 2018 03:01 avtor: Meta Vidiček

Vse študente dodiplomskega visokošolska strokovnega študijskega programa Upravljanje podeželja vabimo na uvodni dan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki bo

v ponedeljek, 1. oktobra 2018, ob 16.00 uri v predavalnici P4 prizidka zavoda Grm Novo mesto (Sevno 13, Novo mesto).

Na uvodnem dnevu bo gospa Tina Štefanič, univ. dipl. etn. in kult. antr., z Razvojnega centra Novo mesto d.o.o predstavila področje: »Razvoj našega podeželja s pomočjo EU sredstev ali kako se lahko vključimo tudi študentje?«  

Kratka vsebina: Podeželje se v vstopom v EU razvoja tudi s pomočjo sredstev različnih EU skladov. Pristop »Od spodaj navzgor« imenovan LEADER/CLLD se realizira preko Lokalnih akcijskih skupin, ki spodbujajo posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo, projektne ideje ter aktivno sodelujejo pri realizaciji. Pogledali bomo dobre prakse iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina ter na kratko debatirali o vključitvi študentov v izvajanje pristopa CLLD.  

Pred predavanjem se boste seznanili:
- s predmetnikom in študijskim koledarjem za leto 2018/2019, 
- z delovanjem študentskega sveta,
- z možnostmi projektnega sodelovanja,
- s programom Erasmus+ in z aktualnim razpisom programa Erasmus.

Študenta Urša Kutnar in Klemen Barbo vas bosta ob koncu seznanila z izvedbo projekta Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018), študentka Katja Keržič pa bo predstavila svojo izkušnjo na izmenjavi na Kitajskem.  
 
Veselimo se srečanja z vami!

Študentska krvodajalca akcija, 8. in 9. oktober 2018

objavljeno: 1. okt. 2018 02:59 avtor: Meta Vidiček

1-10 of 192