Novice


VPISUJEMO TAKO V REDNI - BREZPLAČNI KOT IZREDNI ŠTUDIJ

objavljeno: 27. jan. 2023, 02:59 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 28. jan. 2023, 05:21 ]

Spoštovani, 

na Visoko šolo za upravljanje podeželja se lahko v študijskem letu 2023-2024 vpišete tako v redni - brezplačni študij, kot v izredni študij na študijskem programu UPRAVLJANJE PODEŽELJA.

Informativni dnevi bodo potekali na sedežu šole, pod Trško goro pri Novem mestu v petek, 17.2.2023 ob 11.00 dopoldne in ob 16.30 popoldne in v soboto, 18.2.2023 ob 11.00 dopoldne. 

OBJAVLJAMO - EVIDENČNO JAVNO NAROČILO ZA NAKUP POHIŠTVA

objavljeno: 23. dec. 2022, 00:22 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 23. dec. 2022, 00:23 ]

Spoštovani, 

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto objavlja evidenčno javno naročilo za: KOMPLET OPREME IN POHIŠTVA KOT NAVEDENO V POPISU ZA OPREMO VISOKE ŠOLE ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO. 

Podrobnosti v zvezi z zahtevami javnega naročila in obrazec za oddajo ponudbe objavljamo v priponkah. 

Ponudniki oddajo ponudbe do 27.12.2022 do 8. ure po elektronski pošti: Milena Bartelj milena.bartelj@guest.arnes.si

Oz. osebno v tajništvu šole ali po pošti.  

Volitve članov Senata VŠ GRM za obdobje od 2022 do 2024

objavljeno: 19. dec. 2022, 23:03 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 19. dec. 2022, 23:04 ]

Senat VŠ GRM je na svoji 15. dopisni seji, ki se je zaključila dne 19.12.2022 preklical Sklep o nadomestnih volitvah člana Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi nadomestnih volitev člana Senata VŠ GRM Novo mesto, ter sprejel Sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi volitev članov Senata VŠ GRM Novo mesto za obdobje 2022-2024.

 V skladu s sprejetim Sklepom lahko predlagatelji pošljejo svoje predloge za kandidate za člane Senata VŠ GRM Novo mesto s pisnim soglasjem kandidatov v tajništvo VŠ GRM Novo mesto, do torka, 10. januarja, 2023 do 12.00.

Predloge morajo kandidati poslati na naslov Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto na obrazcu OBR-VŠ-GRM-020-01, ki je objavljen v prilogi v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Kandidatura za člane Senata VŠ GRM Novo mesto – ne odpiraj.

V skladu s Sklepom o začetku postopka kandidiranja članov Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi volitev članov Senata VŠ GRM Novo mesto za obdobje 2022-2024, ki ga ravno tako objavljamo v prilogi so lahko za člane Senata predlagani le člani Akademskega zbora VŠ GRM. 

Volitve nadomestnega člana Senata VŠ GRM

objavljeno: 5. dec. 2022, 01:27 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 5. dec. 2022, 01:27 ]

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je Senat VŠ GRM na svoji 14. redni seji dne 30.11.2022 sprejel SKLEP

o nadomestnih volitvah člana Senata VŠ GRM Novo mesto, o sestavi Senata VŠ GRM Novo mesto in o izvedbi nadomestnih volitev člana Senata VŠ GRM Novo mesto. 


Skladno s postopkom lahko za člana Senata VŠ GRM kandirajo člani Akademskega zbora VŠ GRM. Za člana Senata lahko kandidate predlagajo vsaj trije člani Akademskega zbora VŠ GRM ali pa Katedra, ki deluje znotraj VŠ GRM. 

Sklep in obrazec za kandidaturo objavljamo v priponki. 

Predlagatelji pošljejo predloge kandidatov za nadomestnega člana Senata VŠ GRM Novo mesto in pisna soglasja kandidatov h kandidaturi na obrazcu OBR-VŠ-GRM-020-01 najkasneje do 13. 12. 2022 do 12. ure na naslov:

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Sevno 13

8000 Novo mesto

 

s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata VŠ GRM Novo mesto - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.Zbiranje kandidatur za člane Študentskega sveta VŠ GRM

objavljeno: 24. nov. 2022, 02:46 avtor: Simon Janša

Spoštovani študentje, 

pričeli smo s postopkom zbiranja kandidatur za člane študentskega sveta VŠ GRM. 

Obrazec za kandidaturo se nahaja v prilogi. Vsi zainteresirani kandidati ga izpolnite in podpisanega v fizični ali elektronski obliki posredujete v referat. Zaradi lažjega poteka izvedbe samih volitev vas naprošamo, da kandidature pošljete najkasneje do petka 2.decembra 2022. Za člana študentskega sveta lahko kandidira vsak študent tako na rednem kot izrednem študiju z aktivnim statusom študenta na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Po končanem zbiranju bomo razpisali volitve članov v študentski svet. Na volilnem listku bodo izpisana imena kandidatov, ki se bodo prijavili. Člani študentskega sveta pa bodo postali tisti s prejetimi največ glasovi. Za preštevanje glasov bo imenovana volilna komisija. 

Na prvi seji študentskega sveta, ki bo sklicana po opravljenih volitvah študentje izberete predsednika in namestnika predsednika študentskega sveta in predstavnike študentov v organih šole. 

Študentski svet ima 7 članov. Njegovi predstavniki sodelujejo na sejah Akademskega zbora, študentski svet ima poleg tega svojega predstavnika v Upravnem odboru šole, ter 2 predstavnika v Senatu in v Komisiji senata za študijske in študentske zadeve, ter Komisiji senata za kakovost in evalvacijo, . 

Poleg ostalih nalog študentski svet izdaja mnenje o predavateljih ob morebitnih ponovnih imenovanjih v nazive. 

Konferenca Logistika v kmetijstvu 2022

objavljeno: 7. nov. 2022, 05:33 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 7. nov. 2022, 05:33 ]

Spoštovani, 

16. tradicionalna konferenca Logistika v kmetijstvu bo potekala v četrtek, dne 10. novembra 2022 v prostorih Grma Novo mesto - centra biothenike in turizma. Vljudno vabljeni, saj je udeležba brezplačna. Program pa si lahko ogledate v prilogi. 

Vpis v redni študij še danes (22.9.2022) in jutri (23.9.2022)

objavljeno: 21. sep. 2022, 22:58 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 21. sep. 2022, 22:58 ]

Kandidati se lahko v redni študij vpišejo še danes, 22.9.2022 in jutri 23.9.2022. Oddaja prijav preko portala Evš na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vinorodna dežela Posavje pridobila nove vinske svetovalce – sommelierje

objavljeno: 14. sep. 2022, 01:33 avtor: Simon Janša

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so se z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma ter Klubom prijateljev metliške črnine povezali v partnerstvo pri snovanju in vzpostavitvi projekta Poslovni model: razvoj mreže sommelierjev. Na podlagi večletnih izobraževanj ter soustvarjanj z različnimi deležniki na področju gostinstva in turizma so prišli do ugotovitve, da je potrebno v Vinorodni deželi Posavje vzpostaviti sekcijo vinskih svetovalcev – sommelierjev, saj Vinorodna dežela Primorska in Vinorodna dežela Podravje že imata vinske svetovalce, ki so povezani v sekcije vinskih svatovalcev, Vinorodna dežela Posavje pa še ne. Vsled temu je bila na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ustanovljena Katedra za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju, v okviru katere so združeni poleg strokovnjakov in znanstvenikov na tem področju tudi vinski svetovalci – sommelierji. Gostinsko-turistični obrati v Sloveniji potrebujejo vinske svetovalce, zato nagovarjajo študente, predavatelje in lastnike gostinsko-turističnih obratov, da med svoje zaposlene vključijo sommelierje oziroma, da jih motivirajo k izobraževanju ter pridobitvi certifikatov vinski svetovalec – sommelier I., II. in III. stopnje ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Tako je vzpostavljena zunanja podoba sommelierjev z enotnimi oblačili, pripadajočimi insignijami, drobnim inventarjem in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s tablicami ter odprta Vinoteka v Gostišču na trgu, Hiši kulinarike in turizma. Pripravljene so strokovne izobraževalne podlage, na osnovi katerih bo izdan tudi priročnik, ki bo služil kot strokovno - izobraževalno gradivo za deležnike na področju gostinstva in turizma.

 

Razvoj poslovnega modela mreže sommelierjev so zaokrožili z izobraževalnim in slovesnim eno-gastronomskim dogodkom s podelitvijo certifikatov v okviru Akademije vinskih svatovalcev - sommelierjev, ki je prispeval k projektu Slovenija-Evropska gastronomska regija. Novi vinski svetovalci bodo s strokovnim znanjem, pridobljenimi spretnostmi, kompetencami in veščinami pripomogli k ugledu, višji stopnji znanja, gostoljubnosti in komunikaciji z gosti v gostinsko-turističnih obratih v vinorodni deželi Posavje, hkrati pa bodo nadgradili ponudbo v smislu avtentičnosti, strokovnega pristopa, oblačilnega videza, komunikacije z gosti in poudarka na sožitju vin in kulinarike, kar nakazuje k njeni novosti in inovativnosti ter vzpostavitvi integralnih turističnih proizvodov in drugih outputov vinske in kulinarične dežele.

 

Povezava do objave dogodka: https://vaskanal.com/ujemanje-vina-in-hrane/

VPIS PRIJAVLJENIH ZA VPIS V PRVEM PRIJAVNEM ROKU

objavljeno: 22. avg. 2022, 07:03 avtor: Simon Janša

Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo vpis prijavljenih za vpis v 1. letnik v prvem prijavnem roku potekal od torka, dne 23.8.2022 do petka, dne 26.8.2022. Vpis bo potekal individualno, zato vas naprošamo, da nas obvestite o za vas primernem terminu.

16. MEDNARODNA KONFERENCA LOGISTIKA V KMETIJSTVU

objavljeno: 26. jul. 2022, 23:39 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo v četrtek, 10. novembra 2022 od 10. ure dalje na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma potekala že 16. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu. Osrednja tema letošnje konference bo “Digitalizacija logistike v kmetijstvu” s praktično demonstracijo robotov v realnih pogojih.

 

Organiziramo jo Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Vimal Akadmija, Občina Sevnica in Zadružna zveza Slovenije. Konferenca bo potekala v sodelovanju z Laboratory for Robotics and Intelligent Control Systems - LARICS - Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva in Institutom “Mihajlo Pupin“, Univerziteta u Beogradu.

 

Ob tej priložnosti vas vabimo k pripravi prispevkov, ki jih je potrebno oddati do 20. oktobra 2022, in k sami udeležbi na konferenci.

Več informacij prilagamo v priponki.

 

Želim vam prijetne, sproščujoče in doživete poletne dni,

1-10 of 354