Novice


INFORMATIVNA DNEVA, 2.9.2020 in 16.9.2020

objavljeno: 24. avg. 2020 06:35 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 24. avg. 2020 06:36 ]

Spoštovani,

vabimo vas na skupna informativna dneva Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Višje strokovne šole Grm Novo mesto.

Informativna dneva bosta potekala v sredo, dne 2.9.2020 ob 16.30 uri in v sredo dne 16.9.2020 ob 16.30 v prostorih šole na naslovu Sevno 13, 8000 Novo mesto, spodnji vhod (prizidek).

Vabljeni vsi, ki se želite vpisati v naše študijske programe in s tem svoje znanje in izkušnje razširiti z sodobnimi smernicami razvoja podeželja s kmetijskega, naravovarstvenega ali vidika gastronomije in turizma.

Projekt Safe2Food

objavljeno: 26. maj 2020 00:51 avtor: Simon Janša

Pred vami (v prilogi) je zloženka, ki je nastala v okviru projekta Erasmus+ "Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja in varnosti ter varnosti živil" v katerem so združili moči sindikat delavcev v Turčiji, slovaška kmetijska univerza in italijanski nacionalni izobraževalni center, ter Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Med cilji projekta je razvoj učnega programa za odrasle, ki so zaposleni v živilstvu za poučevanje o poklicnem zdravju in varnosti ter varnosti živil.

Vpis 2020/2021 in šola za samooskrbo

objavljeno: 11. maj 2020 11:02 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

posredujemo informacijo o možnosti vpisa na Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in naprošamo,

če lahko sporočilo posredujete tistim, ki bi jih študij morda zanimal:

https://gallery.mailchimp.com/8d672e5bbfbaee619bd2678d9/images/aee639aa-48eb-4903-8a4c-66cc8d695861.png

SAMOOSKRBA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA -
PRILOŽNOST IN PRIHODNOST ZA CELOTNO DRUŽBO

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

do izobrazbe »Diplomirani inženir upravljanja podeželja«
z dodatnim certifikatom »Vodja šole za samooskrbo«.
 

Epidemija širših družbenih razsežnosti – koronavirus,

je spremenila miselnost in zavest ljudi in prav

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (VŠ GRM)

odpira znanja za življenje in odgovarja na širša vprašanja prihodnosti,

tako na individualni kot kolektivni lokalni trajnostni samooskrbi, ki je za Slovenijo izjemnega pomena, saj ima ta fenomen potencial ustvarjalca mnogih trajnostnih in družbeno odgovornih poslovnih priložnosti.
 
VŠ GRM je zasebni visokošolski zavod na strateški lokaciji, kjer se podeželje povezuje z mestom, ustanovljen zaradi sodobnih potreb podeželskega prostora po novih znanjih, z atraktivnim visokošolskim študijskim programom – Upravljanje podeželja z dodatnim certifikatom »Vodja šole za samooskrbo«.

 

Usmerjena je na področja ved o živi naravi, ekološkem kmetijstvu, gozdarstvu, varstvu okolja ter drugih naravoslovnih, družboslovnih, poslovnih in upravnih vedah, pa tudi vedah s področja urejanja krajine, podeželja ter regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta. Šola ima bogat poligon strokovnih vsebin na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter razvojno-raziskovalnih v laboratorijih in na Inštitutu za upravljanje podeželja iz področij: Alternativni viri energije, Logistika, Izzivi v kmetijstvu, Upravljanja podeželja, Novi izzivi v živinoreji, Varstvo narave in Turizem na podeželju – vse s poudarkom na samooskrbi.

 

Prednosti študija na VŠ GRM

·         Študijski program je usmerjen v celovito obravnavo podeželja kot prostora in ima veliko izbirnost vsebin znotraj programa.

·         Študentje se lahko vključujejo v razvojne projekte, poudarek je na timskem delu.

·         Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki prinašajo med študente najnovejša spoznanja.

·         Individualni pristop do študentov, pestri dogodki ter mreža soustvarjalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja.

·         Šola je butična in ima manjše število študentov, kar omogoča spremljanje kariernega razvoja, kakovostnejši študijski proces, pristnejše odnose ter uporabo različnih didaktičnih pristopov.

·         Urnik je prilagojen zaposlenim študentom – del študija poteka s fizičnimi srečanji na šoli, del pa ob digitalnih srečanjih na daljavo.

·         Program je še posebej privlačen za tiste, ki so zaključili višješolske študijske  programe, in se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik.

VŠ GRM je preko slogana »S tradicijo v napredno podeželje« usmerjena v inovativnosti, kakovosti in odličnosti na področju znanj, raziskav in interakcij v slovenskem podeželskem izobraževalnem prostoru.

Če želite postati »Diplomirani inženir upravljanja podeželja« z dodatnim certifikatom »Vodja šole za samooskrbo« in pridobiti kakovostna znanja za prihodnost, vabljeni, da se nam pridružite.

Promocijski spot o VŠ GRM si lahko ogledate tukaj.

Za individualno predstavitev in razgovor se lahko dogovorite z dekanjo

doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše (lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si, 041 322 900).

Razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje zaposlitev v turizmu

objavljeno: 8. maj 2020 01:03 avtor: Simon Janša

Spoštovani, obveščamo vas, da je Mestna občina Novo mesto pripravila javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v turizmu. Več informacij najdete spodaj v besedilu.

MONM je objavila razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, s katerim želijo podpreti nove zaposlitve, ki jih generira turistična dejavnost. Posamezni prijavitelji bodo lahko v dveh letih za zaposlitve, vezane na turistične produkte, prejeli do 14.000 evrov občinske subvencije. S tem se nadaljuje prepotrebna podpora turizmu, ki ima v Mestni občini Novo mesto premalo izkoriščenih potencialov, poleg tega pa bo to v luči pandemije ena izmed najbolj prizadetih gospodarskih dejavnosti. Prvi rok za oddajo vlog je 5. junij 2020.

Predmet sofinanciranja so nove zaposlitve in ostale oblike dela pa tudi materialni stroški, potrebni za vzpostavitev in izvajanje turističnih produktov, ki bodo turistom kontinuirano na voljo vsaj dve leti.

Pristojna uslužbenka na MONM, za dajanje informacij in pojasnil je mag. Nataša Jakopin; tel. 07 39 39 239; natasa.jakopin@novomesto.si.

SPODBUDA ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

objavljeno: 4. maj 2020 00:08 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

tudi na naši šoli se pridružujemo pobudi za izboljšanje možnosti zaposlitve, oziroma načinu za bolj ciljno usmerjeno iskanje zaposlitve, ki je bolj po meri sposobnosti in želja posameznika, hkrati pa tovrstne zaposlitve prinašajo tudi dobrobit okolju in skupnosti.

Več informacij najdete na naslednji povezavi: https://zaposlitve.org/ 


Razmislek ob pandemiji virusa Korona

objavljeno: 25. mar. 2020 11:23 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 25. mar. 2020 11:24 ]

Spoštovani,

 

v teh dneh, ko smo zaradi epidemije COVID-2019 ostali v domovih, odmaknjeni od ljudi, s katerimi smo dnevno soustvarjali najrazličnejše vsebine in sooblikovali družbeni prostor ter dogajanje v njem, razmišljamo tudi o tem, kako povečati kakovost prehrane, odličnost bivanja in življenja, pristne medčloveške vrednote in odnose, varnost, družbeno blaginjo, prodorno gospodarstvo ter tako zagotoviti lepšo prihodnost vsakega od nas.

 

O tovrstnih vsebinah še kako razmišljamo na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, kjer izobražujemo mlade na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Višji strokovni šoli ter Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, katere soustanovitelji smo. Če kdaj, potem je v tem obdobju potrebno prisluhniti izobraževalni instituciji, ki odgovarja na ključna in pereča vprašanja prihodnosti, in sicer: Kaj bomo jedli?, Kaj bomo pili?, V kakšnem okolju bomo živeli?, Kako bomo čim bolj kakovostno izkoristili svoj prosti čas? in nenazadnje, Kako bomo varni? Pa ne le v teoretičnem, pač pa tudi v praktičnem smislu, in sicer na bogatem poligonu praktičnih vsebin Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Gostišča na trgu, Hiše kulinarike in turizma, Podeželsko izobraževalnega centra, Butične tržnice, Učilne okusov in naše druge učne infrastrukture.

 

Direktor Tone Hrovat in sodelavka Angelca Hrovat sta v imenu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma ter Konzorcija biotehniških šol Slovenije pripravila zapisa (v prilogi), ki naj bi bila izhodišče za promocijo naših panog in naših poklicev, tudi s ciljem aktualnega vpisa v kmetijsko - živilske ter gostinsko – turistične šole. Napočil je čas, ko še kako potrebujemo strokovna, aplikativna, razvojna, raziskovalna in znanstvena znanja iz teh tematskih področij.

 

Spoštovani, želimo ustvariti gibanje za promocijo kmetijsko - živilskih in gostinsko – turističnih poklicev in strok ter s tem naših izobraževalnih programov in šol, ki so ključne za našo prihodnost, prihodnost naše družbe ter okolja, v katerem živimo. Vabljeni, da se pridružite našemu gibanju in pripomorete k promociji predstavljenih vsebin – za naš lepši in boljši jutri …

 

Bodite varni in zdravi,

Sklep o nadomestnih volitvah člana Senata

objavljeno: 19. mar. 2020 09:06 avtor: Simon Janša

Spoštovani,

dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše izdaja sklep o nadomestnih volitvah člana Senata VŠ GRM Novo mesto.

Sklep in prilogo k sklepu objavljamo v prilogi.

Zaradi koronavirusa COVID-19 zaprta VŠ GRM NOVO MESTO - izvajanje pedagoškega procesa le v e-obliki

objavljeno: 13. mar. 2020 01:04 avtor: Info VŠGRM

Spoštovani!

 

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19) s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter drugih uradnih virov. Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah (sklep št. 18100-7/2020/2). 

 

Vodstvo Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je 13. 3. 2020 sprejelo sklep, da se bo od 16. 3. 2020  do 29. 3. 2020 oziroma do preklica pedagoško, strokovno, znanstveno in razvojno delo izvajalo le v e-obliki po obstoječem urniku. V prostorih šole odpadejo fizična predavanja, laboratorijske vaje in izpiti, prav tako vsa predavanja v okviru izobraževalnih programov MUNERA 3. Naprošamo vas, da Tajništvo študentskega referata kontaktirate preko e-pošte na naslov info@vsgrm.unm.si. S člani akademskega zbora, ki imate v prihodnjem obdobju predvidena predavanja, laboratorijske vaje ali izpite, pa se že dogovarjamo o načinu in prilagoditvi izvajanja pedagoškega procesa. Za vse morebitne informacije, uskladitve in usmeritve lahko kontaktirate dekanjo doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše preko

e- pošte lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si ali na telefonsko številko 042 322 900.

 

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto bomo še naprej spremljali situacijo in sproti sprejemali ustrezne ukrepe, o čemer vas bomo redno obveščali na individualne elektronske naslove. Naprošamo vas, da dosledno upoštevate preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19, objavljenih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter spremljate spletne strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravjaMinistrstva za zdravje in druge uradne informacije o razvoju bolezni ter potrebnih preventivnih ukrepih.

 

Bodite varni in zdravi,

Dekanja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

 

NOVE GESTE NAMESTO ROKOVANJA

objavljeno: 12. mar. 2020 05:45 avtor: Info VŠGRM

Naša predavateljica doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, je pripravila predstavitev novih gest namesto rokovanja. Verjamemo, da bodo v teh dneh vsebine prišle prav vsakemu prav. 

Bodite varni iz zdravi.

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET

objavljeno: 10. mar. 2020 08:18 avtor: Info VŠGRM

Dekanja VŠ GRM Novo mesto je izdala sklep o razpisu volitev v študentski svet (v prilogi).

Vsi študentje, ki želite kandidirati za člane študentskega sveta lahko do ponedeljka, 14. 3. 2020 oddate svojo kandidaturo v referatu, v zaprti ovojnici s pripisom "za volitve v ŠS VŠ GRM Novo mesto". Predlog kandidature prilagamo v priponki.

Volitve bodo potekale v petek,  20. 3. 2020 med 15. 10 uro in 15. 50 uro v referatu.

1-10 of 283