Knjižnica‎ > ‎

Zaključna dela študentov - diplomske naloge (VS)

Stran v urejanju.

 

 

 

Kopiranje oziroma tiskanje vsebine datotek je dovoljeno za študijske namene. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 - ZKUASP), dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

 

Avtor

Mentor, somentor

Naslov

Leto

Bartolj Damijan

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Trženje izdelkov Moringe Oleifere v Sloveniji (pdf)

2016

Ravnih Tatjana

Anton Goršin, pred.

Oreh kot drevo sadovnjakov in kulinarična posebnost Velikega Orehka (pdf)

2016

Zupan Rok

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Tržno komuniciranje v zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (pdf)

2016

Kren Andreja

doc. dr. Lea Kužnik

Analiza turizma v občini Straža in možnosti negovega razvoja v prihodnosti (pdf)

2016

Terner Jožica

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, 

doc. dr. Jože Podgoršek

Menedžment trženja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru kratkih oskrbovalnih verig (pdf)

2017

Cizerle Karolina

dr. Jože Podgoršek,

Magdalena Krošelj

Komasacija kot celovito urejanje podeželskega prostora – Veliki Podlog (pdf)

2017

Pleskovič Kristina

doc. dr. Mateja Colarič Bajc

Pridelava različnih sort jagod pod visokimi tuneli (pdf)

2017

Mostek Irena

izr. prof. dr. Darja Rudan Tasič

Spremljanje nekaterih fizikalno-kemijskih parametrov v reki Krki (pdf)

2017

Šneljer Jernej

izr. prof.dr. Miha Adamič

Škoda po divjadi v Zvezi lovskih družin Bele krajine (pdf)

2017

Žnidaršič Maja

doc. dr. Lea Kužnik,

mag. Marko Hrastelj

Vključevanje čebelarske dejavnosti v turistično ponudbo Šentjerneja (pdf)

2017

Novak Luka

doc. dr. Jože Podgoršek

Oranje kot temelj obdelovanja tal v kmetijski produkciji (pdf)

2018

Žagar Katja

doc. dr. Jože Podgoršek

Priprava javnega naročila za Splošno bolnišnico Novo mesto s poudarkom na lokalnih živilih (pdf)

2018

Širić Denisa

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Prostor kot univerzalna dobrina povezovanja človeštva (pdf)

2019

Kutnar Urša

doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vzpostavitev integralnih turističnih proizvodov v občini Ivančna Gorica (pdf)

2019

Zore Matej

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Dopolnilne dejavnosti v občini Mokronog - Trebelno (pdf)

2019

Tomšič Jan

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić,

Angelca Hrovat

Sodobna samooskrba na domačem posestvu s pogledom v prihodnost (pdf)

2019

Vogrinc Matej

doc. dr. Jože Podgoršek

Zmanjševanje volumna gnojevke z uporabo separatorja (pdf)

2019

Luštek Jože

dr. Mateja Colarič Bajc

Redčenje plodičev jablane sorte carjevič z naravnimi jedilnimi barvili (pdf)

2019

Klemenčič Mira

doc. dr. Lea Kužnik

Milo iz ognjiča – novi produkt na kmetiji z dopolnilno dejavnostjo in njegovo vključevanje v turistično ponudbo

2020

Keržič Katja

doc. dr. Jože Podgoršek

Julijen Louvieaux

Contribution to the study of the relation between morphological root traits of seedlings of modern winter oilseed rape cultivars and their performance in a one-year field trial

2020

Novak Nataša

doc. dr. Jože Podgoršek

Darko Malovrh

Analiza organoleptičnih lastnosti novih sort solate (Lactuca sativa L.) na prostem

2020

Zgonc Nataša

doc. dr. Marija Turnšek-Mikačič

Zidanica v procesu razvijanja novega tržnega proizvoda na kmetiji

2020

Brulc Tina

doc. dr. Marija Turnšek-Mikačič

Trajnostne oblike sobivanja kot priložnost za razvoj podeželja

2021

Sladič Dejan

doc. dr. Marija Turnšek-Mikačič

Razvojne možnosti majhne hribovske kmetije

2022

 

 

Comments