Info. o vpisu‎ > ‎

Cenik storitev VŠ Grm Novo mesto

Prispevek ob vpisu za študijsko leto 2017/2018: 28,00 €
Prispevek zajema: vpisna dokumentacija, študentska izkaznica, potrdilo o vpisu (5 izvodov), nalepka, prispevek za kritje stroškov informiranja.      

Šolnina za izredni študij za letnik za študijsko leto 2016/2017 (Visokošolski strokovni - VS): 2.500,00 EUR

Možnosti plačila šolnine

Šolnina se lahko poravna v:
  • enkratnem znesku: 2.500,00 €
  • 2 obrokih: 2 x 1.250,00 €
  • 4 obrokih: 4 x 625,00 €
  • 8 obrokih: 8 x 312,50 €
  • 10 obrokih: 10 x 250,00 €
brez obresti.

Več informacij: 07 39 34 706 ali info (at) vsgrm.unm.si


CENIK STORITEV

 

CENA V EUR

VPISNI STROŠKI

 

VPIS V 1. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja               

28,00

VPIS V 2. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja

28,00

VPIS V 3. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja

28,00

ŠOLNINA

 

1. letnik

2.500,00

2. letnik

2.500,00

3. letnik

2.500,00

IZPITI

 

Četrto in nadaljnja opravljanja izpita

40,00

Opravljanja izpita za udeležence izobraževanja brez statusa

1 kreditna točka 80,00

Komisijski izpit

80,00

Komisijski izpit za udeležence izobraževanja brez statusa

1 kreditna točka 120,00

Diferencialni izpit

35,00

Izpit za tujca, ki ni vključen v mednarodno pogodbo

45,00

Ostali posebni izpiti

50,00

STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV

 

Prva izvolitev v naziv visokošolski sodelavec

800,00

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj

2.000,00

Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj

1.500,00

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

Strokovno mnenje o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naziva

300,00

Ugotavljanje in priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

80,00

OSTALI STROŠKI

 

Izdaja dvojnika študentske izkaznice

6,00

Potrdilo o opravljenih izpitih

6,00

 

 

Predavanja in vaje

 

naziv

Predavanja

Ura (bruto)

Vaje

Ura (bruto)

dr

Redni profesor

90

40

dr

Izredni profesor

80

40

dr

docent

70

40

dr

Višji predavatelj z doktoratom

65

40

mag

Višji predavatelj z magisterijem

55

40

 

Višji predavatelj

45

40

 

Predavatelj

40

40

 

Lektor, učitelj tujega jezika

35

40

dr

Asistent z doktoratom

40

40

mag

Asistent z magisterijem

35

35

 

Asistent

30

30

 

Laborant

25

25

* Potni stroški in izpiti so vključeni v cenik predavanj.

** V kolikor asistent nadzira pisne izpite, se mu za en predmet za vse izpitne roke v enem študijskem letu priznata 2 dodatni uri v pogodbeni obveznosti.

 

Diplomske naloge

Mentorstvo za izredni študij

200,00

Član komisije pri zagovoru

30,00

Somentorstvo za izredni študij

80,00

 

 

Cenik je bil sprejet na 2. redni seji Upravnega odbora VŠ Grm Novo mesto dne 1. decembra 2017 in velja do spremembe ali sprejetja novega cenika.