Info. o vpisu‎ > ‎

Cenik storitev VŠ Grm Novo mesto

Prispevek ob vpisu za študijsko leto 2017/2018: 28,00 €
Prispevek zajema: vpisna dokumentacija, študentska izkaznica, potrdilo o vpisu (5 izvodov), nalepka, prispevek za kritje stroškov informiranja.      

Šolnina za izredni študij za letnik za študijsko leto 2016/2017 (Visokošolski strokovni - VS): 2.500,00 EUR

Možnosti plačila šolnine

Šolnina se lahko poravna v:
  • enkratnem znesku: 2.500,00 €
  • 2 obrokih: 2 x 1.250,00 €
  • 4 obrokih: 4 x 625,00 €
  • 8 obrokih: 8 x 312,50 €
  • 10 obrokih: 10 x 250,00 €
brez obresti.

Več informacij: 07 39 34 706 ali info (at) vsgrm.unm.si


Cenik storitev VŠ Grm Novo mesto

 

CENA V EUR

(brez DDV)

VPISNI STROŠKI

 

VPIS V 1. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja               

28,00

VPIS V 2. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja

28,00

VPIS V 3. LETNIK

-          vpisna dokumentacija

-          študentska izkaznica

-          potrdilo o vpisu (5 izvodov)

-          nalepka

-          prispevek za kritje stroškov informiranja

28,00

ŠOLNINA

 

1. letnik

2.500,00

2. letnik

2.500,00

3. letnik

2.500,00

IZPITI

 

Četrto in nadaljnja opravljanja izpita

40,00

Četrto in nadaljnja opravljanja izpita (brez statusa)

60,00

Komisijski izpit

80,00

Komisijski izpit (brez statusa)

100,00

Diferencialni izpit

35,00

Izpit za tujca, ki ni vključen v mednarodno pogodbo

45,00

Ostali posebni izpiti

50,00

STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV

 

Prva izvolitev v naziv visokošolski sodelavec

800,00

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj

2.000,00

Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj

1.500,00

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

Strokovno mnenje o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naziva

300,00

Ugotavljanje in priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

80,00

OSTALI STROŠKI

 

Izdaja dvojnika študentske izkaznice

6,00

Potrdilo o opravljenih izpitih

6,00

Cenik je Upravni odbor VŠ Grm Novo mesto sprejel 27. oktobra 2016.