Dogodki‎ > ‎Strokovni dogodki‎ > ‎

Tveganje za sušo v Podonavju - Kako slediti suši z novimi pristopi

objavljeno: 23. nov. 2018, 11:50 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 27. nov. 2018, 05:42 ]
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 23. novembra - Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je potekala delavnica na temo »Kako slediti suši z novimi pristopi?«, ki jo je v sodelovanju z gostiteljem organizirala Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru Interreg projekta DriDanube oziroma Tveganje za sušo v Podonavju. Udeležence sta uvodoma pozdravili doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše iz Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki je poudarila pomen strokovnih in znanstvenih delavnic in posvetov na temo podnebnih sprememb, saj  nakazujejo pogostejše težave z vremenskimi ekstremi tudi v prihodnosti ter doc. dr. Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje, ki spremlja, analizira in napoveduje naravne pojave in procese v okolju in vsebine uresničuje tudi v okviru nacionalnih služb za meteorologijo in hidrologijo.
 
Osrednji del delavnice je bil namenjen izobraževanju poročevalcev za sušo, ki poročajo v okviru sušnega uporabniškega servisa, saj se postopno tudi v Sloveniji oblikuje mreža poročevalcev za spremljanje razvoja suše. Ta bo uporabnikom omogočal sprotno spremljanje razvoja suše z uporabo satelitskih podatkov. Podatki poročanja o suši s terena služijo za preverjanje informacij pridobljenih s sateliti. Med udeleženci delavnice so bili že aktivni poročevalci in posamezniki, ki jih področje zanima in bi se bili pripravljeni pridružiti mreži poročevalcev.
 
Delavnica je bila priložnost za izmenjavo izkušenj in nove predloge za izboljšavo poročanja, kjer so imeli udeleženci priložnost seznaniti se tudi z drugimi agrometeorološkimi produkti Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so namenjeni podpori kmetijske pridelave in so prosto dostopni na spletnih straneh ARSO. Posebna pozornost je bila namenjena seznanitvi udeležencev z uporabno vrednostjo »Dnevne agrometeorološke napovedi«, ki se je je pogovorno prijelo poimenovanje »traktorčki«. Znanje o uporabi napovedi in drugih agrometeoroloških produktov je izjemno pomembno v času, ko so podnebne spremembe dokazane in bodo do konca 21. stoletja drastično vplivale na kmetijstvo, če se jim ne bo prilagodilo z ustrezno tehnologijo pridelave. Zato ARSO od leta 2017 vodi mednarodni projekt DriDanube, »Tveganje za sušo v Podonavju«, ki razvija orodja za sprotno spremljanje suše, in njenih posledic.


Foto utrinki:

 
 
          
                                           

Objave v medijih: 
- Direkt s kmetije, 26. 11. 2018, https://www.facebook.com/direktskmetije/
Comments