Dogodki‎ > ‎Strokovni dogodki‎ > ‎

Mednarodna znanstvena konferenca (Slovenija) 30.8.2017

objavljeno: 31. jul. 2017 03:02 avtor: Simon Janša   [ posodobil 29. avg. 2018 03:17 Meta Vidiček ]
                                                   

Mednarodna znanstvena konferenca (Slovenija):

Trajnostna pridelava hrane in njena logistika

 

30. avgust 2017

Lokacija: Gornja Radgona, Slovenija

 

 

Spoštovane kolegice in kolegi.

 

Želeli bi vas povabiti k udeležbi z vašim prispevkom (znanstvenim člankom) na mednarodno znanstveno konferenco »Trajnostna pridelava hrane in njena logistika«, ki bo potekala 30. avgusta 2017 v Gornji Radgoni v Sloveniji v organizaciji Izobraževalne ustanove GRM Novo mesto (Center biotehnike in turizma), Razvojno-raziskovalnega inštituta GRM in Visoke šole za upravljanje podeželja. Po Gornji Radgoni se bomo preselili v Novo mesto, kamor ste tudi vabljeni.

 

Poleg mednarodnega znanstvenega dela konference je ta konferenca odlična priložnost za obisk 55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA (http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu ), ki poteka v času konference v Gornji Radgoni; na tej lokaciji bo potekala tudi konferenca. Vsi udeleženci konference bodo imeli tudi brezplačen vstop na sejem, saj bo konferenca potekala v prostorih sejma.

 

Trajnostna preskrba s hrano in njena logistika vključuje okoljske, socialne in ekonomske vidike trajnostnega razvoja, ki so še zdaj in v bližnji prihodnosti ključnega pomena. To so osrednje teme mednarodne znanstvene konference.

 

Vašo udeležbo na konferenco prosimo osebno prijavite na e-naslov: grm.institut@gmail.com, kamor pošljite svoje ime in priimek ter naziv inštitucije/podjetja, od koder prihajate.

 

Ob konferenci bo izšel tudi Zbornik mednarodne znanstvene konference z ISBN in UDK številko. Jezik konference je slovenski, angleški in ruski. Zato vas vabimo, da pripravite in pošljete tudi prispevek, ki naj bo izvirno znanstvene narave, naj naj ima najmanj 2.500 in ne več kot 5.000 besed vključno z povzetkom, 5 ključnimi besedami in tekstom. Za pisavo uporabite Times New Roman 11 in Harvardski način citiranja in navajanja virov. Prispevek pošljite na e-pošto: grm.institut@gmail.com do 20. avgusta 2017. Prispevki bodo recenzirani s strani mednarodnega recenzijskega odbora.

 

Kotizacija za 1 prispevek enega udeleženca za plačilo do 20.8.2017 znaša 70 EUR, za plačilo do 30.8.2017 pa 90 EUR (IBAN SI56 0110 0603 0703 530 (Banka Slovenije Ljubljana).

 

Možnosti objave vašega prispevka v zborniku, ki bo izšel po konferenci, so velike, zato vas srčno vabimo k udeležbi na konferenci. Ob dobri organizaciji in mednarodni znanstveni ter poslovni udeležbi, ki jo garantiramo, je lokacija Gornja Radgona za Vas lahko odlična priložnost za spoznavanje lepot in gostoljubja Severovzhodnega dela Slovenije, ki se nahaja med blizu meja Avstrije, Madžarske in Italije, saj se tu redko organizirajo mednarodne znanstvene konference.

 

Več informaciji preko E pošte: grm.institut@gmail.com

 

 

GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma

Tone Hrovat, Direktor

 

Državna agrarna univerza Krasnoyarsk

Predsednik Sibirskega logističnega združenja (Siberian Logistics association - Vicepresident)

Prof. dr. Valery Lukinykh

Logistika v verigi hrane in okolja 2016 (zbornik)
               

         International Scientific Conference (in Slovenia):

Sustainable food production and its logistics

 

30th, 31th of August and 1st of September 2017

Location: Gornja Radgona, Novo mesto, Slovenia

 

 

Dear colleagues.

 

We would like to invite You to participate with your contributions (scientific Paper) on international scientific conference »Sustainable Food Production and its Logistics«.

 

The entire international event will be held from 30th of August to 1st of September 2017 in Gornja Radgona and Novo mesto (Slovenia) in the organization of educational institution GRM Novo mesto (Center of biotechnology and tourism), Research-Development Institute GRM and Landscape Governance College GRM. On 30th of August the conference will be in Gornja Radgona, then in Novo mesto.

 

Besides international scientific part of the Conference, this conference presents an excellent opportunity to meet the biggest 55th AGRA Agricultural Food International Fair (http://www.pomurski-sejem.si/index.php/en/agra/about-agra-fair ), which will be held at the same dates in Gornja Radgona, because the conference will be at the same location as the fair. All the participants of the conference will have free entrance to the fair.

 

Sustainable food supply and its logistics include environmental, social and economic aspects of sustainable development, which are still crucial for the foreseeable future. These are the central themes of the international scientific conference.

 

Please send your participation in the conference personally to the email: grm.institut@gmail.com, where to send your name and surname and the name of the institution/company from where you are coming from.

 

Details about Paper Submission: The paper must be written in Slovenian, English or Russian. The Scientific Paper or Professional Paper should be at least 2,500 words and not exceed more than 5,000 words, including summary, 5 keywords and text. Please, use font Times New Roman 11 and Harvard method of citation. Send to an e-mail: grm.institut@gmail.com until 20th of August 2017.. The paper should be original scientific contribution and should correspond to the principle of scientific apparatus. Original scientific papers will be reviewed by a international peer review committee. After the conference Conference proceedings will be published.

 

The possibility of publishing your Paper in Conference Proceeding with ISBN and UDK numbers, which will be released after the conference, are large, so You are invited to attend the conference by heart. With a good organization and international scientific and business participation, that are guaranteed, location of the Gornja Radgona and Novo mesto for You can be an excellent opportunity to learn about the beauty and hospitality of north-eastern part of Slovenia, which is close to the Austrian, Hungarian and Croatian border. With the conference You will be invited to the trips to Novo mesto and other interesting locations in in neighboring countries.

 

More information via E-mail: grm.institut@gmail.com

 

GRM NOVO MESTO - Center of biotechnology and tourism

Tone Hrovat, Director

Krasnoyarsk State Agrarian University

Siberian Branch of International Logistics Center, Siberian Logistics Association – President

Prof. dr. Valery Lukinykh

Ċ
Simon Janša,
31. jul. 2017 03:32
Ċ
Simon Janša,
31. jul. 2017 03:31
Comments