Dogodki‎ > ‎

Strokovni dogodki

Akademija 2019 - E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe

objavljeno: 4. jul. 2019 00:22 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 4. jul. 2019 00:23 ]

Dne 22. maja 2019 je v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5 v Novem mestu potekal dogodek »Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe«. 

V programu sta bila dva panela namenjena predstavitvi bogate kulturne dediščine, v tretjem panelu pa so župani predstavili razvojne dosežke, gospodarstvo in usmeritve promocije kulturne dediščine za spodbudo trajnostnega razvoja turizma občine in regije. Akademija predstavlja prispevek k uresničevanju Deklaracije EU o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne dediščine, ki jo je 9. aprila 2019 podpisalo 24 evropskih držav, tudi Slovenija. 

Cilji Akademije so bili usmerjeni v predstavitev znane kulturne dediščine vasi in mest v porečju Krke in Kolpe ter prikaz manj znanih sestavin kulturne dediščine in predlaganje ukrepov za povečanje njihove prepoznavnosti. Prav tako v predlaganje načinov za izboljšanje promocije kulturne dediščine in sprožanje ukrepov za izkoriščanje kulturne dediščine za trajnostni razvoj turizma v porečju Krke in Kolpe.

Soorganizatorji Akademije 2019 so bili:
- Gostiteljica Mestna občina Novo mesto;
- Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta;
- Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji;
- Skupina občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Mirna, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, Šentrupert, Trebnje;
- Skupina organizacij v omrežju porečja Krke;
- Skupina organizacij v omrežju porečja Kolpe;
- Skupina organizacij v omrežju zgodovinskih vasi in mest.

Program je vodila in povezovala dekanja VŠ GRM Novo mesto doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše. 

Cilji in program posvetovanja v slovenskem in angleškem jeziku so objavljeni na spletni strani Akademije 2019, http://eregion.eu/22-5-2019-academy-2019-cultural-heritage-epromotion-krka-kolpa-river-basin/

Foto utrinki: 
 
 


Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018–2019, 18. 6. 2019

objavljeno: 20. jun. 2019 00:03 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 20. jun. 2019 00:38 ]

V torek, 18.6.2019, je na Varstveno delovnemu centru enota II Bršljin potekala predstavitev zaključka projekta Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju (Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020).

Po uvodnem nagovoru direktorice VDC Novo mesto gospe Romane Trpin, dekanje doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše ter strokovne sodelavke Nataše Turk iz Varstveno delovnega centra Novo mesto so projekt predstavili študenti Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Študenti so predstavili povzetek teoretičnega dela, primere dobrih praks iz Slovenije in sveta, izsledke anket ter predloge vključevanja odraslih oseb z motnjo v razvoju na kmetijah. Po predstavitvi so študentje imeli pripravljen še kviz z nagradami (jogurti GRM Novo mesto - centra biotehnike in turizma).

V projektu smo preučili dotedanje stanje vključevanja oseb z motnjami v razvoju na kmetijah ter številne možnosti za nadaljnji razvoj tega projekta in vključevanje oseb na kmetije na območju Dolenjske.

Celoten potek dogodka so posneli tudi za Televizijo Vaš kanal, za katere smo na koncu povedali tudi nekaj podrobnosti o projektu. Na podlagi preučitve literature in dobrih praks doma in po svetu ter izvedene ankete med gosti smo študentje ugotovili trende in pričakovanja potencialnih pomočnikov na kmetijah na območju Dolenjske, saj jih je skoraj polovica odgovorila, da bi se preselili na kmetijo. Ob tem se je potrebno zavedati, da je Slovenija na tem področju še vedno več ali manj na začetku tako zakonodajno kot tudi stroškovno. 

Zapisal: Klemen Šimonka, študent VŠ GRM Novo mesto

Foto utrinki:
 
 
 
 
 
 

Več o projektu na tej povezavi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov – Po kreativni poti do znanja 2017-2020, predstavitev 13. 6. 2019

objavljeno: 17. jun. 2019 05:38 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 17. jun. 2019 05:54 ]

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je 13. 6. 2019 potekala predstavitev projekta Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov, ki se izvaja v okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020«. Po uvodnem nagovoru dekanje doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše, mentorja izr. prof. dr. Andreja Lisca in predstavitve Tanje Vesel iz turistično-razvojno agencije Vesela doživetja so projekt predstavili študenti Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Študenti so predstavili povzetek opravljenega teoretičnega dela, dobre prakse iz Slovenije in tujine, ugotovitve iz analize ankete ter predstavili inovativno idejo. Obrazložili so osnovna izhodišča ideje, kako bi potekalo izvajanje in kako bi bilo možno idejo izkoristiti za promocijo in razvoj lokalne in širše skupnosti. 

S projektom smo preučili stanje razvoja turizma v svetu, v Sloveniji in predvsem na območju Dolenjske kot mikroregije, ter obstoječih turističnih produktov. Na podlagi preučitve literature in dobrih praks doma in po svetu ter izvedene ankete med gosti smo študentje ugotovili trende in pričakovanja potencialnih gostov glede na profile posamezne persone ciljnih skupin slovenskega turizma. Ob tem se je potrebno zavedati, da prihaja generacija gostov, ki pričakujejo drugačne, inovativne, kakovostne avtentične in integralne vsebine. Tako smo dobili jasen pregled priložnosti za razvoj Dolenjske kot turistične regije in pregled priložnosti razvoja podeželja kot turističnega prostora. Še posebej je na podlagi raziskave glavni pokazatelj usmerjenosti dolenjskega turizma vodilo, da Slovenija razvija pet-zvezdična zelena in butična doživetja za zahtevne goste, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja, notranji mir, sprostitev in osebno zadovoljstvo. Študenti smo z mentorji v končnem poročilu razdelali konkretne inovativne pristope in zelene butične turistične produkte, tudi z vključitvijo dediščine kot elementa turističnih programov na inovativen doživljajski način.

Več o projektu na tej povezavi.

Foto utrinki:
 
 
 
 
 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

»Kako področje zeliščarstva vključiti v turistično ponudbo«, Odprti forum inovativnega turizma

objavljeno: 28. maj 2019 01:00 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 28. maj 2019 01:01 ]

V petek, 24. 5. 2019, se je na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu odvijal zeliščni forum z naslovom »Kako področje zeliščarstva vključiti v turistično ponudbo«, ki sta ga organizirali  Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Gostujoči predavatelji so bili mag. Nataša Ferent, vodja oddelka zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS, dr. Janko Rode, predavatelj in strokovnjak za zelišča ter doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.  Forum je moderirala študentka Bojane Paveo, svoje misli o zeliščarstvu v turistični ponudbi pa je predstavila tudi Martina Zupančič, direktorica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Ključni poudarki foruma so bili: načrtovanje zeliščnega vrta, ekološka pridelava zelišč, okrasna uporaba zelišč, bonton nabiranja zelišč, zgodbe zelišč: samostanska zelišča ali čarovniška zelišča, primeri zeliščnih izdelkov z zgodbo v Sloveniji, tradicija uporabe zelišč in zdravil rastlinskega izvora, ponudba zeliščnih izdelkov in storitev za turizem. Na koncu foruma so se vsi nastopajoči strinjali, da je na področju zeliščarstva še veliko možnosti, predvsem za razvoj turizma. Obiskovalci foruma so si  ob koncu ogledali na novo zasnovan zeliščni vrt inštituta, ki je ob enem tudi genska banka Slovenije.

Foto utrinki:
 
  
 
  
 

Inovativni pristopi pri načrtovanju dresurnega jahanja, Odprti forum inovativnega turizma

objavljeno: 22. maj 2019 23:07 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 23. maj 2019 00:22 ]

Dne 21. 5. 2019 smo v partnerstvu Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Konjeniškega društva Pesnica organizirali odprti forum na temo »Inovativni pristopi pri načrtovanju dresurnega jahanja«.  Svoje tematike so predavali dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto doc. dr. Lea – Marija Colarič Jakše, lastnik Konjeniškega društva Pesnica Jože Frajzman, inštruktorica jahanja Tamara Bračko, forum pa je strokovno moderirala študentka Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto Tamara Korez, tekmovalka v dresurnem jahanju. Foruma se je s prispevkom povezovanja vsebin na področju konjeniškega turizma in inovativnih pristopov na podeželskem prostoru udeležil tudi mag. Gregor Žmak, župan Občine Pesnica ter poudaril pomen sodelovanja izobraževalnih institucij s širšim okoljem in inovativen način študija pri povezovanju teorije s prakso, saj je bil forum nadgradnja vsebin pri predmetu Načrtovanje turistične ponudbe in lastnega prispevka študentke.  

Teme foruma so bile inovativne vsebine načrtovanja turistične ponudbe in integralnih turističnih proizvodov, predstavitev klasične dresure, ujahavanje konja, predstavitev problematike dresurnega jahanja in jahačevih dejstev v Sloveniji in Evropi, delovanje jahačeve noge, roke, teže, sedišča, križa, predstavitev pomanjkanja dobrih dresurnih trenerjev v Sloveniji in FEI kategorij, dresurnih elementov po kategorijah ter promocija kluba s pomočjo dresurnih nastopov. Forum je postregel z ugotovitvami, da imamo predavatelji in gostje podobno mnenje o stanju dresurnega jahanja oziroma jahanju na sploh. Ugotovili smo, da se je znanje večine jahačev in trenerjev zmanjšalo do te mere, da konju škodijo ali pa mu povzročajo bolečine, tako psihične kot fizične. Večina trenerjev, jahačev ter njihovih staršev stremi predvsem k doseganju dosežkov, pri tem pa pozabljajo, da se konja uči več let, prav tako mora jahač kar nekaj časa posvečati osnovam jahanja, kajti če se osnove preskočijo, je potem v višjih kategorijah vedno več težav. Obdelali smo tudi problematiko pomanjkanja dobrih dresurnih trenerjev v Sloveniji, saj skoraj nimamo dresurnega trenerja na ustreznem nivoju. Mnogi slovenski cenjeni, izučeni ter izkušeni dresurni trenerji so odšli v Italijo, Nemčijo in Avstrijo. Udeleženci foruma so se dotaknili tudi problematike v Kobilarni Lipica in ugotovili, da se je stanje v Lipici po osamosvojitvi Slovenije drastično poslabšalo, njihovo znanje ter znanje njihovih konj je zelo padlo. Lipico so zapustili mnogi priznani dresurni trenerji, zato je čutiti posledice pomanjkanja znanja. 

Oglede dresurnih nastopov bi lahko v Sloveniji ponudili tudi gostom v obliki integralnih turističnih proizvodov in doživetij, prav tako pa bi se lahko tudi sami preskusili v jahanju, kar sta po zaključku foruma na konju tudi predstavili Tamara Korez in Tamara Bračko. 

Nekaj utrinkov:
 
 
 
 

Kaj bomo jedli, kaj bomo pili, v kakšnem okolju bomo živeli in s kakšnimi vrednotami? Odgovori za jutri.

objavljeno: 15. feb. 2019 04:21 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 15. feb. 2019 04:22 ]

odgovori za jutri se ukvarjamo na Grmu Novo mesto – centru  biotehnike in turizma  v okviru procesov izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja ter pridelave.


Z istimi vprašanji se ukvarja v okviru svojega znanstveno raziskovalnega dela tudi dr. Jens Otto Andersen iz Danske. Katere so zakonitosti, ki odločajo o kakovosti hrane? Kaj daje rastlinam in ljudem, ki se z njimi hranimo, vitalnost?  Z njegovo pomočjo in v sodelovanju z mednarodno priznanim podjetjem Pio d.o.o. iz Šentjerneja bomo začeli postavljati  primerno infrastrukturo za ocenjevanje kakovosti hrane v praksi. Dr. Jens Otto Andersen   je soustanovitelj konzorcija v katerem se povezuje z Univerzo v Kasslu (Nemčija) in Inštitutom Louis Bolk na Nizozemskem ter  mednarodnega raziskovalnega združenja »Kvaliteta hrane in zdravje«.


S svojimi sodelavci po Evropi je razvil metodo (biokristalizacija), s katero lahko ocenimo vitalnost ali življenjsko moč v hrani. Dr. Andersen razloži, da pomeni vitalnost hrane njeno sposobnost, da podpira naš organizem pri življenjskih procesih v stresnih pogojih. Realna kvaliteta hrane ni samo v kemijski sestavi posameznih sestavin, ampak je bistvenega pomena organizacija strukture teh sestavin, kar simbolično prikazujeta sliki  obraza iz njegove predstavitve na predavanjih, v sredo 13. februarja 2019, na Grmu Novo mesto.

 

Painting2

Slika 1: Posamezni deli, ki jih lahko analiziramo, statistično obdelamo…

Vir: PP predstavitev dr. Andersen


Painting

Slika 2: Celota....

Vir: PP predstavitev dr. Andersen

 

Slika 3: dr. Jens Otto Andersen

Foto: Hrovat Angelca

 

Dr. Jens in njegovi sodelavci so v svojih raziskavah ugotovili, da ima hrana večjo vitalno energijo, če je pridelana po ekoloških ali biodinamičnih metodah, čim manj predelana, filtrirana, obdelana… . Velik pomen daje  zaradi bogate genske pestrosti starim lokalnim sortam rastlin .

Svoje predavanje pa je dr. Jens zaključil z mislijo:« Kvaliteta pridelka je odvisna od kvalitete tal in humusa, ki ga vsebujejo tla.«

 

Zapisala: Hrovat Angelca, Grm Novo mesto

Tveganje za sušo v Podonavju - Kako slediti suši z novimi pristopi

objavljeno: 23. nov. 2018 11:50 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 27. nov. 2018 05:42 ]

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 23. novembra - Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je potekala delavnica na temo »Kako slediti suši z novimi pristopi?«, ki jo je v sodelovanju z gostiteljem organizirala Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru Interreg projekta DriDanube oziroma Tveganje za sušo v Podonavju. Udeležence sta uvodoma pozdravili doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše iz Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki je poudarila pomen strokovnih in znanstvenih delavnic in posvetov na temo podnebnih sprememb, saj  nakazujejo pogostejše težave z vremenskimi ekstremi tudi v prihodnosti ter doc. dr. Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje, ki spremlja, analizira in napoveduje naravne pojave in procese v okolju in vsebine uresničuje tudi v okviru nacionalnih služb za meteorologijo in hidrologijo.
 
Osrednji del delavnice je bil namenjen izobraževanju poročevalcev za sušo, ki poročajo v okviru sušnega uporabniškega servisa, saj se postopno tudi v Sloveniji oblikuje mreža poročevalcev za spremljanje razvoja suše. Ta bo uporabnikom omogočal sprotno spremljanje razvoja suše z uporabo satelitskih podatkov. Podatki poročanja o suši s terena služijo za preverjanje informacij pridobljenih s sateliti. Med udeleženci delavnice so bili že aktivni poročevalci in posamezniki, ki jih področje zanima in bi se bili pripravljeni pridružiti mreži poročevalcev.
 
Delavnica je bila priložnost za izmenjavo izkušenj in nove predloge za izboljšavo poročanja, kjer so imeli udeleženci priložnost seznaniti se tudi z drugimi agrometeorološkimi produkti Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so namenjeni podpori kmetijske pridelave in so prosto dostopni na spletnih straneh ARSO. Posebna pozornost je bila namenjena seznanitvi udeležencev z uporabno vrednostjo »Dnevne agrometeorološke napovedi«, ki se je je pogovorno prijelo poimenovanje »traktorčki«. Znanje o uporabi napovedi in drugih agrometeoroloških produktov je izjemno pomembno v času, ko so podnebne spremembe dokazane in bodo do konca 21. stoletja drastično vplivale na kmetijstvo, če se jim ne bo prilagodilo z ustrezno tehnologijo pridelave. Zato ARSO od leta 2017 vodi mednarodni projekt DriDanube, »Tveganje za sušo v Podonavju«, ki razvija orodja za sprotno spremljanje suše, in njenih posledic.


Foto utrinki:

 
 
          
                                           

Objave v medijih: 
- Direkt s kmetije, 26. 11. 2018, https://www.facebook.com/direktskmetije/

12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, 15. 11. 2018

objavljeno: 9. jul. 2018 07:16 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 16. nov. 2018 00:20 ]

Novo mesto, 15. 11. 2018 – Na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma je potekala 12. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, ki so jo organizirali Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Občina Sevnica. Osrednja tematika tradicionalne konference je bila Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu, ki utira pot različnim pogledom logistike v povezavi s kmetijstvom. Osrednji predavatelj je predstavil aktualno tematiko z naslovom Digitalizacija v kmetijstvu: Digitalna revolucija v kmetijstvu - Industrija 4.0. Poleg te so na konferenci strokovnjaki in znanstveniki obravnavali še tematiko napredne embalaže za hrano, analizirali lokalno proizvodnjo hrane, krožno gospodarstvo in oskrbovalno verigo hrane. S strani udeležencev so bile velikega zanimanja deležne tudi tematike logistika modernih mest, predelovalna industrija, trajnostni koncept hrane, optimizacija faz pridelave in logistike vina v Sloveniji, možnost dostave lokalno pridelane hrane v lokalno okolje z električnimi in hibridnimi vozili ter kreativne rešitve v logistiki bivanja in oskrbe starejših oseb.

Uvodni govorniki konference so bili direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, prodekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter moderator konference izr. prof. dr. Andrej Lisec.

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla v e-izdaji publikacija z naslovom XII. International Conference on Logistics in Agriculture 2018: Conference Proceedings, kjer so predstavljeni prispevki iz konference, gradivo je dostopno na povezavi: http://press.um.si in http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/370.

Utrinki s konference:
 
 
   

3. Odprti forum inovativnega turizma: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

objavljeno: 9. jul. 2018 07:14 avtor: Meta Vidiček

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

vljudno vabita na

 

 

3. Odprti forum inovativnega turizma,

 

 

ki bo 11. 1. 2018, od 12.00 do 14.00, v banketni dvorani Gostišča na Trgu,

Hiši kulinarike in turizma,

Glavni trg 30, 8000 Novo mesto (vhod iz tržnice).

 

Gostja foruma bo

gospa Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

                                           

 

Forum bo moderirala doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

 

Namen 3. Odprtega foruma inovativnega turizma je predstaviti vsebino z naslovom

 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

 

Ključni poudarki foruma bodo:

 

  • Pomen turizma v Sloveniji.

  • Cilji in vizija slovenskega turizma v novem strateškem obdobju.

  • Strateški ukrepi za odklenitev potenciala slovenskega turizma.

  • Aktivnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2018.

 

Vljudno vabljeni!

Konferenca: Logistika v kmetijstvu - 9. november 2017

objavljeno: 20. okt. 2017 00:58 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 13. nov. 2017 03:42 ]

11. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu

Novo mesto, 9. novembra 2017 – Na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma, je potekala že 11. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, ki so jo organizirali Občina Sevnica, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. Prisotne so na konferenci, ki jo je vodil izr. prof. dr. Andrej Lisec s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, pozdravili župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tomaž Lisec, direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat in doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše z Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.

Osrednja tema letošnje konference, ki so se je udeležili predavatelji in udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske in Indije, je bila Kratke oskrbovalne verige v kmetijstvu. Profesor iz Indije je poudaril pomen Indije v tržnem deležu svetovne pridelave in predelave hrane ter izpostavil kot slabost tehnološko nerazvitost in neenakomerno porazdelitev od presežkov prodaje v Indiji. Zanimiva je bila okrogla miza na temo problematike odpadne plastične folije v kmetijstvu, kjer so svoja mnenja izrazili Peter Molan iz Predikata, Aleš Avšič iz Zelenega hita, Janez Rekar iz Plastike Mesojedec in Tone Hrovat iz Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Dotaknili so se težav pri odpadni plastiki v kmetijstvu, količinah plastike, ki je dana na trg, materialov, spregovorili so o možnih rešitvah predelave ali obdelave  in strategijah v prihodnosti, o možnostih uporabe bioplastike, predstavili primer Švedske in sežigalnice na Dunaju, spraševali pa so se tudi ali je možno z odpadki obogateti.

Poudarek Konference je bil na kratkih prehranskih verigah, predvsem kot izziv logistike, kako lokalno pridelano hrano približati ljudem »od vrat do vrat«. Predstavljene so bile možnosti uporabe električnih dostavnih vozil za dostavo hrane na lokalnem območju, kar je tudi strategija razvoja Evropske unije in s tem tudi Slovenije. Enako velja za pakiranje izdelkov, saj bo v prihodnosti uporaba bioplastike v veliko večji meri, kot je sedaj. Uporaba bioplastike v kmetijstvu, zlasti za shranjevanje živinske krme in za potrebe zelenjadarstva, je zaenkrat še predraga, ima pa tudi prekratko življenjsko dobo. Poudarjeno je bilo, da se biorazgradljive snovi razgradijo le pod določenimi pogoji in ne v naravi, s čimer veliko ljudi ni seznanjenih. Na konferenci so spregovorili tudi o problemu poplav s poudarkom na porečju reke Krke, in sicer, kako odvečno vodo, namesto da povzroči veliko škodo in odteče naprej, ohraniti tam, kjer nastaja in jo koristno uporabiti. Rešitev bi bila v zadrževanju vode s pomočjo izgradnje večjih in manjših akumulacij (jezer).

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

1-10 of 26