Dogodki‎ > ‎Ostali dogodki‎ > ‎

UŽIVAM TRADICIJO: Festival šolskega cvička – 5. mednarodna Akademija cvičkovega turizma

objavljeno: 14. maj 2019, 02:29 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 14. maj 2019, 02:29 ]
UŽIVAM TRADICIJO

Festival šolskega cvička – 5. mednarodna Akademija cvičkovega turizma 

Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma je v soboto, 11. maj 2019 v okviru projekta Uživam tradicijo potekal Festival šolskega cvička - 5. Akademija cvičkovega turizma, katerega vsebina je prepletala dediščino vinogradništva in vinarstva s poudarkom na cvičku, kulinarično kulturo, šege in navade, kar je ključno za razvoj turizma. Poudarek je bil na doživetjih, ki povezujejo judi, produktih za zahtevne sodobne obiskovalce, predvsem pa na vključevanju mladih v nove priložnosti, ki jih ta področja odpirajo. V pozdravnem nagovoru so sodelovali direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, idejna vodja projekta Uživam tradicijo Helena Jurše Rogelj, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Uroš Flajs, kralj cvička Jernej Martinčič, cvičkova princesa Ana Pavlin, ambasador cvička Janez Pavlin in  župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Prireditev je moderirala idejna vodja Akademije cvičkovega turizma dr. Lea-Marija Colarič-Jakše. 

Vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte na Slovenski turistični organizaciji Nataša Hočevar je v svoji predstavitvi »Prihodnost je v kreativnosti: delovno mesto si vsak kroji sam« poudarila, da se na STO zavzemajo za 365 dni slovenskega turizma tudi v povezavi s kulinariko, gastronomskimi prireditvami, vinskimi kletmi ter turističnimi kmetijami - z razdelitvijo Slovenije na štiri makro regije podoživeti naravo in predstaviti ključne prednosti ljudi in trajnost. V pozicijski strategiji poudarjajo izjemne posameznike, spektakularno okolje in trajnostno pridelavo, kar vodi do doživetij slovenske gastronomije. Da je cviček prvo zaščiteno vino v Sloveniji ter najmočnejša blagovna znamka je v svojem razmišljanju »Imamo dovolj radi Cviček« poudaril dr. Julij Nemanič. Meni, da je usoda cvička kot identiteta v naših rokah, ki jo je potrebno prenesti na mladi rod, jo negovati in braniti. Hkrati je dober dodatek h kulinaričnim posebnostim Dolenjske, pri čemer se ne sme zanemariti drugih vin. Gregor Kren, organizator dogodka Pop Up Wine Festival Novo Mesto je v prispevku »Renesansa Dolenjskega vinogradništva 21. stoletja - Odkrivanje vina in s tem življenja« poudaril, da je Dolenjska dom cvička, ki se kot dolenjski posebnež lepo združi s katerokoli ponudbo. S tradicijo je potrebno zreti v tehnološki napredek in poskrbeti za prihodnost vinogradništva. Mojca Rudolf iz CŠOD na domu Medved, Medvedje Brdo in Mira Korošec iz CŠOD na domu Rak v Rakovem Škocjanu sta predstavili »Mladi in kulinarična dediščina Notranjske v duhu tradicije« ter poudarili, da je potrebno dvigniti kulturo prehranjevanja mladostnikov in čim bolj vplivati na njihovo mišljenje o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, spodbuditi uživanje sezonske hrane iz lokalne oskrbe in z njimi povezane jedi. 

S Srbskega mesta Smederovo je Marina Zlatanović iz Ekonomsko-trgovinske škole Smederevo v prispevku »Duh tradicije na savremen način« povedala, da njihovo mesto oblikuje bogata srbska arhitektura, ki so jo povezali z dobro srbsko gastronomijo. Želijo, da se njihovemu vinu Smederevka povrne sloves, kot ga je nekoč že imelo, vse skupaj pa so povezali z ogledi kulturnih znamenitosti. Da so tudi na Hrvaškem pomembne vinske ceste in ponudba ob njih, je v prispevku »Vinske ceste kao turistička ponuda ruralnog prostora“ predstavil dr. Ivo Grgić, iz Sveučilišta u Zagrebu, Agronomske fakultete. Poudaril je, da je vinski turizem dokaj nov koncept, ki lahko z dobro organizacijo poveča prodajo vina in ostale ponudbe. V anketi, ki jo je izvedel v Zagrebu, je vinsko cesto obiskalo kar 64 % anketirancev, kar predstavlja dobro osnovo in jo je z dodatno ponudbo mogoče nadgraditi. Poleg pokušanja vin se gostje zanimajo za kulturno zgodovinske znamenitosti, degustacije drugih pridelkov, pridobitev širšega znanja o vinu, odpira pa nova delovna mesta, varuje tradicijo in pospešuje razvoj ruralne ekonomije in območij. Iz Trnava University, Faculty of Arts je svoje razmišljanje predstavil dr. Uroš Pinterič »Zagotavljanje odličnosti v kontekstu ohranjanja nacionalne identitete in avtentičnosti produktov«, v katerem je poudaril, da je v odličnosti veliko pasti, ki se jim moramo izogniti, če hočemo, da nas bodo imeli odjemalci za resne partnerje. Ohranjanje avtentičnosti v želji po odličnosti je nujna, saj lahko v želji po preseganju sebe zavede in prestopimo mejo med tem, kar je najboljša verzija sebe in kar ni več sebi lastno.

Udeleženci dogodka so se pridružili kulinaričnemu doživetju s cvičkovimi jedmi ob kulturnem programu v šolski zidanici na Trški Gori, kar so pripravili dijaki in študentje Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. »Z Akademijo cvičkovega turizma so razprte nove vizije in izzivi ter pot vsem, ki spoštljivo, modro in odločno vstopajo v novo ero ohranjanja identitete in razvoja spreminjajočega se dolenjskega cvičkovega prostora. Z razvojem vsebin inovativnega turizma ima cviček z zgodbo o cvičku in zidanicah, doživetjih in igrifikaciji, team buildingih v vinogradih ter drugih pristopih še mnogo priložnosti, da postane priznan paradni butični turistični proizvod Dolenjske«, je zaključila dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

Katja Cizerle

Nekaj foto utrinkov z dogodka:
 
  


Comments