Dogodki‎ > ‎Ostali dogodki‎ > ‎

Prva - slovesna podelitev diplom s strokovnim omizjem

objavljeno: 30. jan. 2018, 00:28 avtor: Simon Janša   [ posodobil 20. jan. 2019, 07:42 meta.vidicek@vsgrm.unm.si ]
Slovesnost ob prvi podelitvi diplom VŠ GRM Novo mesto je bila dne 26. 1. 2018. Na slovesnosti, ki jo je vodila doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, je bil slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Po kulturnem programu, za katerega je skrbel Oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja, je sledila inavguracija prvega dekana Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. Po podelitvi diplom prvim dvanajstim diplomantom Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, je sledila še prva podelitev znakov »S tradicijo v napredno podeželje« in podpis zaveze »Zaupanja vreden«. Sledilo je še druženje z diplomanti. 

Pred slovesnostjo se je odvilo strokovno omizje o priložnostih in izzivih razvoja podeželja za mlade generacije. Gosti so bili politolog prof. dr. Milan Ambrož, etnolog prof. dr. Janez Bogataj, strokovna sodelavka za razvoj turizma na kmetijah gospa Renata Kosi, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano doc. dr. Jože Podgoršek in turizmologinja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

Ob prvi slovesni podelitvi diplom smo izdali zbornik S TRADICIJO V NAPREDNO PODEŽELJE (Colarič-Jakše, januar 2018)

Slovesnost ob prvi podelitvi diplom

Prelomnice v razvoju Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto 
Zgodba o Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki skozi slogan  »S tradicijo v napredno podeželje« izobražuje na visokošolskem strokovnem študijskem programu upravljanje podeželja prve stopnje, ima mnogo vrstic. Ne glede na njeno mladost so ideje o nadaljevanju študija na »Grmu« že precej starejše. Že v letih od 2004 so v Mestni občini Novo mesto intenzivirali željo o ustanovitvi univerze s sedežem v Novem mestu. V ta namen je bil ustanovljen zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. V tem času so se pričele porajati resne ideje o ustanovitvi »Grmske« vertikale. In zato smo v letu 2006 ustanovili projektno ekipo z namenom priprave vsega potrebnega za ustanovitev Visoke šole GRM in tudi akreditacijo visokošolskega programa. Za zagon prvih korakov v smeri ustanovitve visoke šole je nedvomno najbolj zaslužno vodstvo zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, še posebno pa direktor, gospod Tone Hrovat. V letu 2008 smo skupaj z Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto pripravili vlogo za akreditacijo Visoke šole GRM (tedaj še fakultete) in proces ustanovitve se je tudi formalno pričel.
Več  >>


Prve diplomantke in diplomanti Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
V nadaljevanju predstavljamo prve diplomantke in diplomante Visoke šole GRM, povzetke diplomskih nalog in navajamo njihove mentorje. Prvim diplomantkam in diplomantom sta diplomske listine ob znameniti Gaudeamus igitur (Veselimo torej se) podelila dekan doc. dr. Jože Podgoršek in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je tudi nagovoril diplomante in ostale udeležence slovesnosti.

Diplome so bile podeljene naslednjim diplomantkam in diplomantom:
Damijan Bartolj, naslov diplomske naloge Trženje izdelkov Moringe Oleifere v Sloveniji, mentorica doc. dr. Marija Turnšek Mikačić - povzetek diplomske naloge,
- Karolina Cizerle, naslov diplomske naloge Komasacija kot celovito urejanje podeželskega prostora - Veliki Podlog, mentor doc. dr. Jože Podgoršek - povzetek diplomske naloge
- Andreja Kren, naslov diplomske naloge Analiza turizma v občini Straža in možnosti negovega razvoja v prihodnosti, mentorica doc. dr. Lea Kužnik - povzetek diplomske naloge
- Irena Mostek, naslov diplomske naloge Spremljanje nekaterih fizikalno-kemijskih parametrov v reki Krki, mentorica izr. prof. dr. Darja Rudan Tasič - povzetek diplomske naloge
- Luka Novak, naslov diplomske naloge Oranje kot temelj obdelovanja tal v kmetijski produkciji, mentor doc. dr. Jože Podgoršek - povzetek diplomske naloge 
- Kristina Pleskovič, naslov diplomske naloge Pridelava različnih sort jagod pod visokimi tuneli, mentorica doc. dr. Mateja Colarič Bajc - povzetek diplomske naloge 
- Tatjana Ravnih, naslov diplomske naloge Oreh kot drevo sadovnjakov in kulinarična posebnost Velikega Orehka, mentor Anton Goršin, pred. - povzetek diplomske naloge
- Jernej Šneljer, naslov diplomske naloge Škoda po divjadi v Zvezi lovskih družin Bele krajine, mentor izr. prof.dr. Miha Adamič - povzetek diplomske naloge
- Jožica Terner, naslov diplomske naloge Menedžment trženja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru kratkih oskrbovalnih verig, mentorica doc. dr. Marija Turnšek Mikačić, somentor doc. dr. Jože Podgoršek  - povzetek diplomske naloge
- Rok Zupan, naslov diplomske naloge Tržno komuniciranje v zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma doc. dr. Marija Turnšek Mikačić - povzetek diplomske naloge
- Katja Žagar, naslov diplomske naloge Priprava javnega naročila za Splošno bolnišnico Novo mesto s poudarkom na lokalnih živilih, mentor doc. dr. Jože Podgoršek  - povzetek diplomske naloge
- Maja Žnidaršič, naslov diplomske naloge Vključevanje čebelarske dejavnosti v turistično ponudbo Šentjerneja, mentorica doc. dr. Lea Kužnik, somentor mag. Marko Hrastelj  - povzetek diplomske naloge.


Misli prve generacije diplomantov  Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto


Prejemniki znakov »S tradicijo v napredno podeželje«
Za življenjske procese je značilno kroženje, od materij, preko življenja, do uma, evolucije in involucije, kjer se z različnimi silami in energijami v misleča okolja sprožajo valovanja in tokovi. V teh okoljih so postavljeni kažipoti, ki usmerjajo na poti od tradicije do sodobnosti, od lokalnega h globalnemu, pri čemer so merila jasna in utemeljena, izbira pa zelo težavna, a dragocena kot pravkar izbrušeni diamanti. Zato smo na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ponosni na prejemnike znakov »S tradicijo v napredno podeželje«.  

Podeljeni so bili znaki »S tradicijo v napredno podeželje«:
- Najboljši študent na študijskem področju: diplomantka Jožica Terner,
- Najustvarjalnejši študent na šolskih in obšolskih dejavnostih: diplomantka Katja Žagar,
- Nagrajeni strokovni ali pedagoški sodelavec: Meta Vidiček, pred.,
- Nagrajeno partnerstvo: izr. prof. dr. Andrej Lisec. 

Inavguracija prvega dekana Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
V sklopu slovesnosti ob prvi podelitvi diplom se je odvila tudi inavguracija prvega dekana Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto doc. dr. Jožeta Podgorška. Zunanje znake dekanske službe, dekansko togo in dekansko verigo mu je podelil predsednik Akademskega zbora prof. ddr. Janez Usenik. 
Več >> 


Prvi zaslužni profesor Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Častni naziv Zaslužni profesor smo na prvi slovesni podelitvi diplom podelili prof. ddr. Janezu Useniku, ki je od nastajanja Visoke šole GRM sodeloval v programskih odborih pri nastajanju programa in njegovi akreditaciji, prav tako je njegov prispevek viden tudi pri delovanju šole po akreditaciji. Vse od ustanovitve je predsednik akademskega zbora Visoke šole GRM, član senata in upravnega odbora. 
 


Dnevi Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Ponos ob prvih diplomantih Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je zares velik. V počastitev diplomantom smo organizirali dneve šole, ki smo jih predhodno naznanili s podeželskim zajtrkom z mediji. Ob dnevih šole se je zvrstilo kar nekaj aktivnosti in dogodkov, mnogi so bili povsem promocijske narave, s katerimi smo želeli ponesti ime Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto v širši prostor, na stežaj pa smo odprli tudi vrata vsem, ki se zanimajo za program upravljanje podeželja in ki smo jih tudi individualno popeljali po šoli ter poligonu praktičnih vsebin v okolici Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Z dogodki smo odstrli vsebine in s strokovnjaki odgovorili na nekatera pereča vprašanja razvoja podeželja in prihodnosti, dodatno motivirali diplomante k medsebojnemu sodelovanju in povezovanju,  posebno pozornost pa smo namenili tudi dodatnemu usposabljanju zaposlenih.Pismo o nameri za vzpostavitev  Gospodarskega grozda za podeželje na temelju poslovne filozofije »zaupanja vreden«
Na dogodku je prišlo tudi do podpisa Pisma o nameri o vstopu v gospodarski grozd za podeželje – Zaupanja vreden s strani Grma Novo mesto, Mestne občine Novo mesto in partnerjev: Društvo Grmčani, Beneficij, d.o.o., Čebelarska zveza Slovenije, Društvo Ajda / Demeter, Območno združenje Rdeči križ Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, Škofijska Karitas Novo mesto, Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj, Biotehniška šola in drugi. 
Projekt Gospodarski grozd Zaupanja vreden je večletni razvojni projekt Grma Novo mesto in VŠ Grm Novo mesto, v okviru katerega se razvija gospodarski potencial predvsem podeželskega prostora skozi povezovanje ponudnikov med seboj ter povezovanje ponudnikov s potrošniki. Razvijajo se lokalni trgi kmetijskih in živilskih proizvodov kakor tudi drugih proizvodov lokalnega porekla ter trg lokalnih storitev. Cilj projekta je povezati ponudbo in povpraševanje na način maksimiranja ugodnih ekonomskih učinkov, ki sledi konceptu zadružnega principa. 
Več >> 

Utrinke s Prve slovesne podelitve diplom si lahko ogledate: tukaj
 
Promocijski film prve slovesne podelitve VŠ GRM Novo mesto >> 

Comments