Dogodki‎ > ‎Ostali dogodki‎ > ‎

Pričetek študijskega leta 2018/2019

objavljeno: 3. okt. 2018, 23:57 avtor: Irena Hrovat   [ posodobil 14. mar. 2019, 01:53 meta.vidicek@vsgrm.unm.si ]
SPREJEM DEKANOV PRI ŽUPANU

V petek, 28.9.2018 je župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, pred začetkom novega študijskega obdobja sprejel dekanje in dekane novomeških visokošolskih zavodov na Rotovžu, kjer so prisotni izmenjavali ideje, pričakovanja in usmeritve visokošolskih zavodov. Sodelovala je tudi direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič. Vsem študentom so sodelujoči ob koncu zaželeli prijeten in uspešen začetek novega študijskega leta 2018/2019.UVODNI DAN VŠ GRM NOVO MESTO

S prvim oktobrom 2018 se je za vse študente pričelo novo študijsko leto 2018/2019, ki smo ga tudi na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto obeležili z Uvodnim dnevom, ki je potekal na sedežu zavoda. Po uvodnem pozdravu doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše, prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo so študentje prisluhnili gospe Tini Štefanič, univ. dipl. etn. in kult. antr., z Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., ki je predstavila področje : »Razvoj našega podeželja s pomočjo EU sredstev ali kako se lahko vključimo tudi študentje?«. Podeželje se v vstopom v EU razvija tudi s pomočjo sredstev različnih EU skladov. Pristop »Od spodaj navzgor« imenovan LEADER/CLLD se realizira preko Lokalnih akcijskih skupin, ki spodbujajo posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo, projektne ideje ter aktivno sodelujejo pri realizaciji. Predstavljene so bile tudi dobre prakse iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina ter možnosti aktivne vključitve študentov v izvajanje pristopa CLLD. Dodatne informacije o aktualnih aktivnostih LAS Dolenjska in Bela krajina si lahko preberete na spletni strani: http://las-dbk.si/

Po predstavitvi so bili študentje seznanjeni z novostmi na visokošolskem zavodu, s predmetnikom in študijskim koledarjem za leto 2018/2019, delovanjem študentskega sveta, možnostmi projektnega sodelovanja, s programom Erasmus+ in aktualnim razpisom programa Erasmus.

Študenta Urša Kutnar in Klemen Barbo sta imela predstavitev izvedenega projekta "Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb" (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018), študentka Katja Keržič pa je na koncu predstavila še svojo izkušnjo na izmenjavi na Kitajskem.

  
       
   
  
Comments