Dogodki‎ > ‎

Ostali dogodki

Druženje s soustvarjalci VŠ GRM Novo mesto ob zaključku študijskega leta, 12. 6. 2019

objavljeno: 20. jun. 2019 03:38 avtor: Meta Vidiček

V sredo, 12. 6. 2019, je v novi šolski zidanici Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma na Trško goro potekalo druženje študentov, predavateljev, poslovnih partnerjev ter soustvarjalcev Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. V sproščenem vzdušju smo obudili spomine na ustvarjalne vsebine študijskega leta in mnoga doživetja ter nanizali sveže ideje za nova področja, ki nas čakajo v prihodnje. 
Šolska zidanica je s svojo edinstveno dediščino eden od povezovalnih členov osmih specifičnih območij čezmejne kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana (projekt Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana). Dogodek je potekal tudi v okviru projekta Z roko v roki do kakovostne prehrane, v katerem sodeluje VŠ GRM Novo mesto kot partner. Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanje kratkih dobavnih verig. 
Na prireditvi, katere organizator je soustanovitelj Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, so igrali Prifarski muzikanti.

Foto utrinki:
 
 
 
 
 
 

Dnevi medgeneracijskega sožitja, 14. – 16. maj 2019

objavljeno: 22. maj 2019 04:55 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 22. maj 2019 04:56 ]

V Ljubljani na Gospodarskem razstavišču so med 14. in 16. majem potekali Dnevi medgeneracijskega sožitja. Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je na stojnici predstavljala študijski program Upravljanje podeželja, stojnico si je delila z zavodom Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ki je razstavljal svoje izdelke za degustacijo in prav tako predstavljal študijske programe Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, Srednje šole za gostinstvo in turizem in višje strokovne šole.

Na stojnici je študentka VŠ GRM Novo mesto predstavljala tudi projekt Dobrote s kmetij – mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot s svojo virtualno tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij, ki ga je Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto uspešno zaključila.

Utrinek z dogodka:
 


UŽIVAM TRADICIJO: Festival šolskega cvička – 5. mednarodna Akademija cvičkovega turizma

objavljeno: 14. maj 2019 02:29 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 14. maj 2019 02:29 ]

UŽIVAM TRADICIJO

Festival šolskega cvička – 5. mednarodna Akademija cvičkovega turizma 

Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma je v soboto, 11. maj 2019 v okviru projekta Uživam tradicijo potekal Festival šolskega cvička - 5. Akademija cvičkovega turizma, katerega vsebina je prepletala dediščino vinogradništva in vinarstva s poudarkom na cvičku, kulinarično kulturo, šege in navade, kar je ključno za razvoj turizma. Poudarek je bil na doživetjih, ki povezujejo judi, produktih za zahtevne sodobne obiskovalce, predvsem pa na vključevanju mladih v nove priložnosti, ki jih ta področja odpirajo. V pozdravnem nagovoru so sodelovali direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, idejna vodja projekta Uživam tradicijo Helena Jurše Rogelj, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Uroš Flajs, kralj cvička Jernej Martinčič, cvičkova princesa Ana Pavlin, ambasador cvička Janez Pavlin in  župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Prireditev je moderirala idejna vodja Akademije cvičkovega turizma dr. Lea-Marija Colarič-Jakše. 

Vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte na Slovenski turistični organizaciji Nataša Hočevar je v svoji predstavitvi »Prihodnost je v kreativnosti: delovno mesto si vsak kroji sam« poudarila, da se na STO zavzemajo za 365 dni slovenskega turizma tudi v povezavi s kulinariko, gastronomskimi prireditvami, vinskimi kletmi ter turističnimi kmetijami - z razdelitvijo Slovenije na štiri makro regije podoživeti naravo in predstaviti ključne prednosti ljudi in trajnost. V pozicijski strategiji poudarjajo izjemne posameznike, spektakularno okolje in trajnostno pridelavo, kar vodi do doživetij slovenske gastronomije. Da je cviček prvo zaščiteno vino v Sloveniji ter najmočnejša blagovna znamka je v svojem razmišljanju »Imamo dovolj radi Cviček« poudaril dr. Julij Nemanič. Meni, da je usoda cvička kot identiteta v naših rokah, ki jo je potrebno prenesti na mladi rod, jo negovati in braniti. Hkrati je dober dodatek h kulinaričnim posebnostim Dolenjske, pri čemer se ne sme zanemariti drugih vin. Gregor Kren, organizator dogodka Pop Up Wine Festival Novo Mesto je v prispevku »Renesansa Dolenjskega vinogradništva 21. stoletja - Odkrivanje vina in s tem življenja« poudaril, da je Dolenjska dom cvička, ki se kot dolenjski posebnež lepo združi s katerokoli ponudbo. S tradicijo je potrebno zreti v tehnološki napredek in poskrbeti za prihodnost vinogradništva. Mojca Rudolf iz CŠOD na domu Medved, Medvedje Brdo in Mira Korošec iz CŠOD na domu Rak v Rakovem Škocjanu sta predstavili »Mladi in kulinarična dediščina Notranjske v duhu tradicije« ter poudarili, da je potrebno dvigniti kulturo prehranjevanja mladostnikov in čim bolj vplivati na njihovo mišljenje o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, spodbuditi uživanje sezonske hrane iz lokalne oskrbe in z njimi povezane jedi. 

S Srbskega mesta Smederovo je Marina Zlatanović iz Ekonomsko-trgovinske škole Smederevo v prispevku »Duh tradicije na savremen način« povedala, da njihovo mesto oblikuje bogata srbska arhitektura, ki so jo povezali z dobro srbsko gastronomijo. Želijo, da se njihovemu vinu Smederevka povrne sloves, kot ga je nekoč že imelo, vse skupaj pa so povezali z ogledi kulturnih znamenitosti. Da so tudi na Hrvaškem pomembne vinske ceste in ponudba ob njih, je v prispevku »Vinske ceste kao turistička ponuda ruralnog prostora“ predstavil dr. Ivo Grgić, iz Sveučilišta u Zagrebu, Agronomske fakultete. Poudaril je, da je vinski turizem dokaj nov koncept, ki lahko z dobro organizacijo poveča prodajo vina in ostale ponudbe. V anketi, ki jo je izvedel v Zagrebu, je vinsko cesto obiskalo kar 64 % anketirancev, kar predstavlja dobro osnovo in jo je z dodatno ponudbo mogoče nadgraditi. Poleg pokušanja vin se gostje zanimajo za kulturno zgodovinske znamenitosti, degustacije drugih pridelkov, pridobitev širšega znanja o vinu, odpira pa nova delovna mesta, varuje tradicijo in pospešuje razvoj ruralne ekonomije in območij. Iz Trnava University, Faculty of Arts je svoje razmišljanje predstavil dr. Uroš Pinterič »Zagotavljanje odličnosti v kontekstu ohranjanja nacionalne identitete in avtentičnosti produktov«, v katerem je poudaril, da je v odličnosti veliko pasti, ki se jim moramo izogniti, če hočemo, da nas bodo imeli odjemalci za resne partnerje. Ohranjanje avtentičnosti v želji po odličnosti je nujna, saj lahko v želji po preseganju sebe zavede in prestopimo mejo med tem, kar je najboljša verzija sebe in kar ni več sebi lastno.

Udeleženci dogodka so se pridružili kulinaričnemu doživetju s cvičkovimi jedmi ob kulturnem programu v šolski zidanici na Trški Gori, kar so pripravili dijaki in študentje Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. »Z Akademijo cvičkovega turizma so razprte nove vizije in izzivi ter pot vsem, ki spoštljivo, modro in odločno vstopajo v novo ero ohranjanja identitete in razvoja spreminjajočega se dolenjskega cvičkovega prostora. Z razvojem vsebin inovativnega turizma ima cviček z zgodbo o cvičku in zidanicah, doživetjih in igrifikaciji, team buildingih v vinogradih ter drugih pristopih še mnogo priložnosti, da postane priznan paradni butični turistični proizvod Dolenjske«, je zaključila dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

Katja Cizerle

Nekaj foto utrinkov z dogodka:
 
  


Promocija VŠ GRM Novo mesto v Srbiji

objavljeno: 16. apr. 2019 23:59 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 17. apr. 2019 00:03 ]

Ker postaja Slovenija zanimiva destinacija tudi za študij in ker imamo zanimanja s strani dijakov iz Srbije po študijskih programih iz področja upravljanja podeželja in krajine, gostinstva in turizma, naravovarstva, smo po posameznih izobraževalnih institucijah predstavljali študijske programe, možnosti razvoja mladih na področju znanstveno – raziskovalne dejavnosti, izmenjavah v okviru Erasmus+ in projektnih vsebinah. Študenti so izvedeli tudi, kakšne so možnosti bivanja v študentskem domu in obštudijskih dejavnosti. 

Dekanja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše je podpisala pisma o sodelovanju z naslednjimi šolami:
  • Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijski menadžment v Beogradu.
  • Tehnološka škola v Paraćinu.
  • Trgovinska – ugostiteljska škola v Leskovcu.
  • Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika »Svilajnac«.
  • Ekonomsko – trgovinska škola v Smederevem.
  • Ugostiteljsko – turistička škola v Beogradu.
Foto utrinki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativni dnevni na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

objavljeno: 21. feb. 2019 02:24 avtor: Simon Janša   [ posodobil 25. feb. 2019 00:09 Meta Vidiček ]

Ob informativnih dnevih smo pripravili kratko predstavitev dogajanja na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. V prispevku so predstavljene možnosti za študij, ki jih ponujata Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.

Vabljeni k ogledu preko povezave Informativni dnevi.

2. srečanje Alumni kluba, 24. 1. 2019

objavljeno: 9. feb. 2019 01:42 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 9. feb. 2019 01:42 ]

V četrtek dne, 24.1.2019 smo se člani Alumni kluba srečali na dogodku, ki smo ga poimenovali »Trškogorska  zimska pravljica«, saj smo uživali v prečudovitih zimsko obarvanih pogledih s Trške Gore nad Sevnim, kjer domuje Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Na našem drugem srečanju in obenem prvem po tem, ko smo uspešno diplomirali smo obujali spomine izpred leta dni, ko nam je na slavnostni podelitvi diplome slovesno podelil predsednik države gospod Borut Pahor. Spomini na ta dogodek bodo v nas ostali za vselej. Ob našem drugem srečanju so nam na šoli predali tudi spominske fotografije in zbornik povzetka diplom, ki ga je šola izdala ob prvi podelitvi diplom v januarju 2018. Čas je ob klepetu z novo dekanjo visoke šole doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše, v katerem smo drug drugemu predstavili našo zaposlitveno pot hitro minil. Ob koncu smo se dogovorili, da se bomo ponovno srečali na dekanov dan v januarju 2020, ko nam bo članica Alumni  kluba gospa Andreja Kren prestavila delovanje občine Straža, kjer je zaposlena.

Foto utrinki: 
                                                                                     

Dan odprtih vrat, Klub zamejskih Slovencev

objavljeno: 6. feb. 2019 05:30 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 6. feb. 2019 05:31 ]

Predstavniki Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, smo se v petek 1. februarja z veseljem udeležili predstavitvenega dogodka slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, ki ga je v Gorici (Italija) organiziral Klub zamejskih študentov. Bodoči študentje so na dogodku spoznavali vse značilnosti študija v Sloveniji. Članom kluba se ob tej priložnosti zahvaljujemo za povabilo in prijetno vzdušje, ki so ga ustvarili ob odlični organizaciji.

 
 


Udeležba na predstavitvi VŠ GRM Novo mesto, Šolski center Krško - Sevnica, 18. 1. 2019

objavljeno: 22. jan. 2019 01:10 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 22. jan. 2019 01:13 ]

V petek, 18. 1. 2019, je na Šolskem centru Krško – Sevnica med 11.00 in 13.30 potekala že tradicionalna predstavitev študijskih programov iz bližnje in širše okolice. 

Tako je bila na predstavitev visokošolskih programov povabljena tudi Visoka šola za upravljanje podeželje GRM Novo mesto.

Predstavitve študijskih programov so bile razdeljene po učilnicah. V vsaki učilnici je bilo po nekaj fakultet in šol, ki so predstavljale svoje izobraževalne programe. V pol urnih intervalih so se krški in sevniški dijaki izmenjali na predstavitvah. Na stojnicah so si lahko ogledali tudi reklamna gradiva in povprašali o programu, ki jih zanima.

Zapis in fotografija: študentka Valeria Natja Umek

Slovenski pogrinjek - video posnetki s predstavitvami produktov

objavljeno: 22. jan. 2019 00:03 avtor: Irena Hrovat   [ posodobil 22. jan. 2019 01:12 Meta Vidiček ]

Utrinki z večernega dogodka predstavitve produktov: https://www.youtube.com/watch?v=Rz38dOvA1OM&t=1s

Predstavitve posameznih produktov:

- Domačija Vesel https://www.youtube.com/watch?v=MjGs5OrVHfo&t=1s

- Dolenjski štruklji z ženofom https://www.youtube.com/watch?v=WYZLwf8nEyk&t=1s

- Pikina tkana pripoved https://www.youtube.com/watch?v=5Ny2eWEnK80&t=1s

- Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine https://www.youtube.com/watch?v=rxgSTgy6MpU&t=13s

- Zidanica Berus https://www.youtube.com/watch?v=jKrbzQLaeHk&t=1s

- Čarobnost v sliki  https://www.youtube.com/watch?v=bvPQttPUaLs

- Povabilo na čaj https://www.youtube.com/watch?v=Jz-bzWcfm8Q

- Pušel šank Pr’Botri Jožefini https://www.youtube.com/watch?v=FEUn6ihkejs&t=1s

- Praznična potica - Gostišče na trgu https://www.youtube.com/watch?v=DzMK2nebMic&t=1s

- Mrkunov pogrinjek – gostilna Tavčar https://www.youtube.com/watch?v=dCF18WS5J9U&t=4s

- Trdinov pogrinjek  https://www.youtube.com/watch?v=jLV9P7cs8n4

- Cvetlična zgodba-kmetija Rosa https://www.youtube.com/watch?v=513h1YiSUkg&t=103s

- Belokranjski zeliščni pogrinjek https://www.youtube.com/watch?v=3Xca_CkEI-A

Udeležba na Kariernem sejmu na BIC Ljubljana

objavljeno: 20. jan. 2019 02:10 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 20. jan. 2019 02:14 ]

Dne 16. 1. 2019 smo se na povabilo oganizatorja udeležili 5. Kariernega sejma na Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC Ljubljana), kjer smo dijakom in študentom predstavljali visoko šolo in program Upravljanje podeželje. Informacije smo podajali vsem interesantom na info-svetovalni točki, zaradi večjega zanimanja je sledila tudi podrobnejša predstavitev v predavalnici. 

Foto utrinki:
  
(foto: VŠ GRM Novo mesto)                      (foto: BIC Ljubljana)

1-10 of 38